21 pro 2021

Novi ugovor s Lučkom upravom Vukovar približne vrijednosti 6 milijuna kuna

Zajednica ponuditelja koju čine Institut IGH, d.d., Vodoprivredno-projektni biro d.d. i KPMG Croatia d.o.o potpisala je s Javnom ustanovom Lučka uprava Vukovar ugovor o usluzi izrade studijske i projektne dokumentacije za projekt izgradnje vertikalne obale na lučkom području luke Vukovar, ishođenje lokacijske dozvole, rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš i građevinske dozvole.

Ukupna vrijednost ugovora iznosi 5.915.000,00 HRK (bez PDV-a), dok je udio Instituta IGH, d.d. 2.555.871,50 HRK. total value is HRK 5,915,000.00 (excluding VAT), while the share of the Institut IGH, d.d. amounts to 2,555,871.50 HRK.

Usluga obuhvaća izradu slijedeće dokumentacije:

  • Geodetskog i geotehničkog elaborata
  • Studije izvodljivosti
  • Prometno-tehnološkog elaborata
  • Idejnog projekta sa pripadnim sastavnicama projekta i elaboratima (ishođenje lokacijske dozvole)
  • Studije utjecaja na okoliš (uključivo ishođenje Rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš),
  • Glavnog projekta sa pripadnim sastavnicama projekta i elaboratima (ishođenje građevinske dozvole)

Cilj projekta je osigurati bolje tehničke uvjete u luci Vukovar, tj. modernizaciju i povećanje prekrcajnih kapaciteta kako bi se moglo odgovoriti na sve veće prometne potrebe. Osnovni razvojni cilj luke Vukovar je osiguranje protoka roba, razvoj regije te povećanje konkurentnosti luke uz osiguranje podizanja ekoloških standarda.

Razvojni aspekt luke Vukovar od državnog je interesa jer direktno potiče nacionalni i regionalni ekonomski razvitak

[custom_gallery ids="9895, 9897,9906"]

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left