Visokogradnja

Jasminka Kečanović Šimec
dipl.ing. arh
Jedna od ključnih djelatnosti u INSTITUTU IGH, d.d. je pružanje stručnih usluga u području visokogradnje. Ovdje ubrajamo stambene, poslovne, javne, sportske, gospodarske i druge građevine, kako javne tako i privatne namjene.
Turizam
Komercijalni i stambeni objekti
Public buildings and sports infrastructure
Urbanizam

Turizam

Turizam je jedna od ključnih gospodarskih grana, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u zemljama bliskog okruženja. Razvoj turističkih potencijala je u stalnom porastu, te se očekuje i porast građevinskih projekata u izgradnji novih smještajnih kapaciteta i obnovi i/ili proširenju postojećih. Pored samih građevina, dodatni izazov uvijek predstavlja prateća infrastruktura s prometnim, zabavnim i sportskim sadržajima.
INSTITUT IGH, d.d. spreman je udovoljiti potrebama javnih i privatnih naručitelja kao konzultant koji pomaže u kreiranju i realizaciji novih turističkih sadržaja, sukladno zakonskim propisima i najnovijim trendovima iz graditeljske industrije u specifičnom području. Stručnjacima IGH koji se bave ovim segmentom poslovanja poznata su očekivanja, mogućnosti i ograničenja pri realizaciji građevinskih projekata u turističkom segmentu gospodarstva, što potvrđuje i sudjelovanje u realizaciji projekta luksuznog turističkog resorta u Dubrovniku.
Vidi više

Komercijalni i stambeni objekti

Pored jasno definiranih građevina koje imaju komercijalnu namjenu (poslovni objekti) ili su predviđeni isključivo za stanovanje (stambeni objekti), današnji koncept života utječe na sve učestalije definiranje prostora mješovite namjene, takozvanih stambeno-poslovnih objekata. S obzirom na to da svaka od navedenih namjena mora biti planirana i izvedena prema specifičnim uvjetima, INSTITUT IGH, d.d. nastupa kao partner i savjetnik naručiteljima, kojima nudi cjelokupnu uslugu pri realizaciji projekta. Kako se razina uspješnosti projekta definira dodatnim kriterijima i analizama, INSTITUT IGH, d.d. brine se o izradi preliminarnih analiza, planova i procjena, kao i o projektiranju i stručnom nadzoru, te vođenju cjelokupnog projekta.
Lista projekata na kojima je IGH dokazao svoje kompetencije temeljene na znanju i iskustvu iz ovog područja iznimno je duga i dokazuje dugogodišnje iskustvo i širinu referenci.
Vidi više

Public buildings and sports infrastructure

Objekti javne namjene i sportske infrastrukture razlikuju se od ostalih projekata, s obzirom na to da njihovo planiranje i izgradnja podliježu dodatnim specifičnim propisima, uz one koje se smatraju uobičajenim u postupcima gradnje. U ovu vrstu objekata spadaju objekti kulture, zdravstveni objekti, objekti javne uprave, ugostiteljski objekti, otvoreni i zatvoreni sportski, te rekreativni objekti, parkovi i slično.
Bilo da se radi o javnim ili privatnim naručiteljima takvih objekta, INSTITUT IGH, d.d. ima kapacitete da im pomogne u prepoznavanju njihovih potreba, kao i u realizaciji projekta koji će zadovoljiti posebne uvjete u planiranju, projektiranju i gradnji. U ovakvim je slučajevima od iznimne važnosti da se osigura potpuna funkcionalnost objekta uz sigurnost korisnika, te ekonomično održavanje.

U INSTITUTU IGH, d.d. vodi se posebna pažnja da stručnjaci koji rade u ovom području imaju potrebna znanja i odgovarajuće licence, a uspješni rezultati vidljivi su iz duge liste referentnih projekata.
Vidi više

Urbanizam

Usluge vezane za detaljnu provjeru provedivosti projekta prema uvjetima iz prostorno – planske dokumentacije neophodne su svim investitorima prilikom realizacije projekata. Naši stručnjaci zaduženi su za izradu detaljne strategije uz procjenu postojećeg stanja, te unutar zakonodavnih okvira i propisa, s kojima su detaljno upoznati. U obzir uzimamo sve zahtjeve klijenta, kao i utjecaj projekta na okoliš.
Inženjeri INSTITUTA IGH, d.d. bili su zaduženi za izradu urbanističkih planova brojnih dijelova hrvatskih gradova. Planom se određuje detaljni prostorni razvoj zone s osnovom prostornog i funkcionalnog rješenja, te uvjete i oblikovanje užih prostornih cjelina u svrhu privođenja prostora planiranoj namjeni. Poštujući uvjete i smjernice određene generalnim urbanističkim planom određenog grada, sagledava se stanje u prostoru i izvršavaju osnovni ciljevi projektnog plana.
Vidi više

povezani projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left