Sustavi upravljanja kvalitetom

Marinko Petrović
QM, vodeći auditor za sustave upravljanja kvalitetom, okolišem i informacijskom sigurnosti (ISO 9001; ISO14001; ISO27001)
Institut IGH d.d. još 2006. godine prepoznao je potrebu za vođenjem poslovanja u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 i donio stratešku odluku o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom. Među prvim tvrtkama u Republici Hrvatskoj uspostavio je, dokumentirao, implementirao i certificirao sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 čime se povećala kvaliteta usluge, zadovoljstvo krajnjeg korisnika i konkurentnost organizacije.
Institut IGH d.d. je 2009. godine uspostavio i uspješno certificirao sustav prema normi HRN EN ISO:14001 za sustav upravljanja okolišem.Osnovna svrha certifikacije sustava upravljanja okolišem je potpora u zaštiti okoliša i sprečavanju onečišćenja. Instituta IGH d.d.u sklopu Politike kvalitete sustava upravljanja definira i politiku upravljanja okolišem. Politika uključuje opredijeljenost Društva za trajno poboljšavanje sustava i sprečavanje onečišćavanja te usklađivanje s odgovarajućim zakonskim i drugim zahtjevima.

Godine 2020. u skladu sa zahtjevima certifikacije, Institut je napravio tranziciju s norme OHSAS 18001 na normu ISO45001:2018 i time samo pojačao procesni pristup trenutnom sustavu, osnažio važnost managementa te dodatno istakao važnost zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika kao dio kulture kompanije.

Cilj sustava je da se, obzirom na građevinsku djelatnost i unatoč nemogućnosti da se u potpunosti uklone, rizici kontroliraju u što većoj mjeri, kako bi spriječili ozljede i obolijevanja osoba koje na bilo koji način rade u ili za Institut IGH. Sustav se kontinuirano unapređuje kako bi se rizici na mjestima rada smanjili te povećala razina zaštite i sigurnosti djelatnika, što se potom odražava i na sve ostale zainteresirane strane (kooperanti, obitelji djelatnika, uža i šira zajednica i sl.).

Kako bi smanjili potrošnju energije, ali i zaštiti okoliš, te podigli svijest zaposlenika o važnosti očuvanja okoliša Institut IGH d.d. je, uz već postojeće certifikate 2019. godine uspješno završio i certifikaciju prema normi ISO 50001.

Dobivanje ovog certifikata svjedoči o povećavanju energetske učinkovitosti tvrtke, te je stvorena energetska osnovica za praćenje energetske učinkovitosti. Sustav se redovito nadzire, provjerava i poboljšava.
magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left