Hidrotehnika

Hrvoje Kero
mr.sc. dipl.ing.građ.
Uzmemo li u obzir ograničene resurse iodrživi razvoj dugoročno, naša je obveza čuvati vodno bogatstvo za sve generacije. U INSTITUTU IGH, d.d. idemo u korak s tržišnim potrebama. Budući da sektor hidrotehnike danas zauzima sve veći globalni interes i investicijski fokus, nudimo sve usluge u hidrotehnici potrebne za razvoj i provedbu projekata održivog upravljanja vodama..
Water engineering structures
Navodnjavanje
Use and protection of water
Canals and navigable waterways
Hydro power systems

Water engineering structures

U sklopu hidrotehničkih sustava za zaštitu od štetnog djelovanja, korištenja i zaštite voda pojavljuju se razne vrste hidrotehničkih građevina kao što su nasipi, kanali, ustave, crpne stanice, cjevovodi, uređaji za pročišćavanje i drugi objekti. INSTITUT IGH, d.d. sudjeluje u pripremi i provedbi projekata hidrotehničkih sustava i građevina u svim fazama, uključujući studijsku dokumentaciju i koncepcijska rješenja, istražne radove i projektnu dokumentaciju, natječajnu dokumentaciju i stručni nadzor.
Među projektima hidrotehničkih građevina u kojima smo sudjelovali, ističu se projekti zaštite od štetnog djelovanja voda koji se sufinanciraju iz strukturnih fondova EU kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (OPKK). Među ostalim, radi se o Projektu modernizacije lijevoobalnog savskog nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške (ukupne duljine preko 200 km), prvom projektu građevinskih mjera upravljanja rizicima od poplava odobrenom za sufinanciranje kroz OPKK. U njemu je INSTITUT t IGH, d.d. sudjelovao u izradi studijske i projektne dokumentacije. Ističe se i Projekt zaštite od poplava grada Ogulina, koji se temelji na ključnoj hidrotehničkoj građevini Retencija Ogulin, a za koju je projektnu dokumentaciju također izradio INSTITUT IGH, d.d.
Vidi više

Navodnjavanje

Republika Hrvatska od 2005. godine sustavno provodi Nacionalni projekt navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama (Program NAPNAV), s ciljem uvođenja mjera sustavnog organiziranja infrastrukture u poljoprivredi, okrupnjavanja poljoprivrednih površina i uvođenja novih tehnologija proizvodnje i navodnjavanja (na 65.000 ha), čime će se osigurati učinkovitija poljoprivredna proizvodnja i poticati regionalni ruralni razvoj.
Kroz dosadašnje aktivnosti izrađena je projektna dokumentacija za brojne sustave navodnjavanja, a intenzivna izgradnja sufinancira se iz fondova EU kroz Program ruralnog razvoja 2014.-2020. godine, kao i kroz buduće nacionalne i međunarodno - sufinancirane programe.

INSTITUT IGH, d.d. sudjeluje u provedbi Programa kroz planiranje i projektiranje od 2006. godine i u dosadašnjem razdoblju sudjelovao je u pripremi velikog broja projekata navodnjavanja. Ti projekti pokrivaju najveću ukupnu površinu sustava od svih projektantskih tvrtki u Republici Hrvatskoj. U planovima i projektima navodnjavanja INSTITUT IGH, d.d. iznalazi i razrađuje optimalna vodno - gospodarska i tehnološka rješenja, kojima se maksimiziraju koristi projekata u skladu s ciljevima Programa.

Izradili smo i planove navodnjavanja Koprivničko-križevačke, Sisačko-moslavačke, Bjelovarsko-bilogorske i Karlovačke županije. Zaslužni smo i za studije izvodljivosti za brojne značajne projekte navodnjavanja, poput Projekta navodnjavanja Biđ-bosutskog polja, te idejne, glavne ili izvedbene projekte brojnih značajnih sustava navodnjavanja, poput Projekta sustava navodnjavanja Baranja na 5.000 ha. INSTITUTIGH, d.d. potpisao je i ugovor za pružanje usluga stručnog nadzora nad projektom „Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Koprivnica“ u vrijednosti od 11,8 milijuna kuna, od čega je vrijednost dijela usluga koji se odnosi na INSTITUT IGH, d.d. nešto viši od 4,9 milijuna kuna.
Vidi više

Use and protection of water

INSTITUT IGH, d.d. sudjeluje u pripremi EU projekata vodoopskrbe i odvodnje kroz izradu studijske i projektne dokumentacije na svim razinama. U ovim projektima iznalaze se i razrađuju optimalna vodno - gospodarska i tehnološka rješenja, kojima se maksimiziraju koristi projekata.
Kroz pretpristupne pregovore s Europskom Unijom, Republika Hrvatska preuzela je velike obveze vezane na provedbu Okvirne direktive o vodama, kao i drugih relevantnih EU direktiva koje se odnose na vodoopskrbu, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. U skladu s tim, pokrenuta je izrada studijske i projektne dokumentacije, te intenzivna provedba brojnih projekata regionalnih vodoopskrbnih sustava i sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracija, koji se sufinanciraju iz strukturnih fondova EU.

INSTITUT IGH, d.d. je sudjelovao i sudjeluje u izradi studija izvodljivosti za brojne aglomeracije, uključujući Zagreb, Viroviticu, Križevce, Donji Miholjac i Pitomaču. Bili smo zaduženi i za izradu projektne dokumentacije za brojne aglomeracije, kao što su Zagreb, Cres - Lošinj, Novi Vinodolski, Split - Solin, Plitvička jezera, Preko i Kali, Otočac, Opatijska rivijera, te Ivanić Grad. Naši stručnjaci izradili su projektnu dokumentaciju za brojne sustave vodoopskrbe i odvodnje koji se financiraju iz nacionalnih sredstava.
Vidi više

Canals and navigable waterways

INSTITUT IGH, d.d. sudjeluje u izradi studijske i projektne dokumentacije za unutarnje plovne puteve i luke, kao i za umjetne kanale drugih vodnogospodarskih namjena. U ovim projektima IGH nalazi i razrađuje optimalna vodno - gospodarska i tehnološka rješenja, kojima se maksimiziraju koristi projekata.
Budući da unutarnja plovidba često predstavlja optimalni modalitet transporta, sukladno Prometnoj strategiji RH, potiče se njezin razvoj kroz unapređenje plovnih puteva i luka u Hrvatskoj. To uključuje i međunarodne plovne puteve, kroz pripremu i provedbu projekata koji će se sufinancirati iz strukturnih fondova EU.

INSTITUT IGH, d.d. je kao vodeći partner konzorcija sudjelovao u posljednjim dopunama i novelacijama studijske i projektne dokumentacije za Višenamjenski kanal Dunav - Sava (VKDS), kojim bi se kroz izgradnju plovnog kanala od Vukovara do Šamca u duljini od 63 km, s pripadajućim građevinama, skratio plovni put od hrvatskih luka na rijeci Savi do međunarodnog koridora između Sjevernog i Crnog mora za 400 km. Ujedno bi se omogućila druga značajna vodno - gospodarska (navodnjavanje i odvodnja) i ekološka korist.

Naš stručni tim sudjelovao je u izradi projektne dokumentacije za projekte umjetnih kanala u Hrvatskoj. Radi se o 13 km dugačkom melioracijskom kanalu od Save do kanala Konjsko, s crpnom stanicom na rijeci Savi (prva faza projekta VKDS). Istaknuli bismo i 12 km dugačak odvodno-dovodni Lateralni kanal Kneževi Vinogradi - Zmajevac, u funkciji navodnjavanja i odvodnje u Baranji.
Vidi više

Hydro power systems

INSTITUT IGH, d.d. sudjeluje u izradi studijske i projektne dokumentacije za hidroenergetske sustave i višenamjenske sustave s hidroenergetskom komponentom na svim razinama. Uz izradu studijske i projektne dokumentacije, sudjeluje i u iznalaženju optimalnih hidrauličkih rješenja kroz provedbu istraživanja na fizikalnim modelima u Hidrotehničkom laboratoriju IGH.
Premda je veći dio hidroenergetskog potencijala Republike Hrvatske već iskorišten, planiraju se i pripremaju značajni višenamjenski projekti kojima će se iskoristiti preostali hidroenergetski potencijal u RH do granica ekonomske opravdanosti, uz postizanje drugih društveno - ekonomskih koristi.

INSTITUT IGH, d.d. kao vodeći partner konzorcija sudjelovao je u izradi izvedbenog projekta za HE Lešće na rijeci Dobri, koja je dovršena 2010. godine. Sudjelovali smo u izradi koncepcijskog i idejnog rješenja za višenamjenski Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save, od granice s Republikom Slovenijom do Siska („Program Sava“ ili „Zagreb na Savi“). To se osobito odnosi na povećanje kapaciteta obilaznog kanala Sava - Odra, koji bi omogućio izvedbu hidroenergetskih objekata i urbanistički razvoj uz obale Save u Zagrebu.

U smislu optimizacije hidrauličkih projekata, proveli smo složena istraživanja na fizikalnim modelima za evakuacijske organe potencijalne HE Ombla kod Dubrovnika, koja bi zbog podzemne akumulacije formirane injekcijskom zavjesom visine 100 m bila jedinstvena u svijetu.
Vidi više

povezani projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left