Osiguravanje stabilnosti i dugoročnog razvoja
IGH već preko 75 godina uspješno drži poziciju vodeće konzultantske tvrtke za inženjerske usluge iz područja graditeljstva u Hrvatskoj i regiji
0
.
0
milijuna kuna
NETO PRIHOD 1-6/2021
-
0
.
0
milijuna kuna
NETO REZULTAT 1-6/2021
0
.
0
milijuna kuna
NOVIH UGOVORA 1-6/2021
0
.
0
%
OPERATIVNA DOBIT I MARŽA
Poslovanje Instituta IGH obilježeno je intenzivnim radom na realizaciji postojećih ugovornih obveza i naporima oko ugovaranja novih poslova u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobri poslovni rezultati ostvareni su prvenstveno zahvaljujući stručnosti, znanju i nesebičnom radu naših zaposlenika, što je prepoznato kao ključni razlikovni čimbenik i naša komparativna prednost na sve konkurentnijem domaćem, a posebice stranom tržištu.

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

Institut IGH d.d. uključen je na službeno tržište Zagrebačke burze od 2008. godine te transparentnim i standardiziranim izvještavanjem doprinosi većem povjerenju i interesu domaćih i inozemnih investitora za dionice poduzeća.

Godišnje izvješće uključuje temeljne financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji. Prema Zakonu o računovodstvu, temeljni financijski izvještaji su izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje. Osim toga, Godišnje izvješće uključuje i nefinancijsko izvješće u skladu s odredbama članka 24.a Zakona o računovodstvu.

OBAVIJESTI

Sukladno načelima transparentnog poslovanja, Institut IGH, d.d. na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije bitne dioničarima poduzeća, klijentima i općoj javnosti.

19.12.2023 INSTITUT IGH signed another contract with HAC d.o.o.pdf

15.12.2023 Plan korporativnih akcija za 2024. godinu - ispravak

15.12.2023 Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog Odbora

6.12.2023 INSTITUT IGH potpisao ugovor sa HAC d.o.o.

1.12.2023 INSTITUT IGH, d.d. - Obavijest o održanoj konstituirajućoj sjednici Nadzornog Odbora

1.12.2023 INSTITUT IGH, d.d. - Odluke Glavne skupštine 01.12.2023.

29.11.2023 INSTITUT IGH, d.d. - Obavijest o sklapanju ugovora o pripajanju društva RADELJEVIĆ d.o.o. i IGH CONSULTING d.o.o. društvu INSTITUT IGH, d.d.

16.11.2023 Otvorena podružnica u Mađarskoj

14.11.2023 Podružnica Instituta IGH u Republici Armeniji potpisala ugoovr u vrijednosti od 6.076.860,10 USD

06.11.2023 Otvorena podružnica u Armeniji

27.10.2023 Plan korporativnih akcija za 2024

27.10.2023 Izvješće o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe za vremenski period od 01.07.2023. do 30.09.2023.

27.10.2023 Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

18.10.2023 INSTITUT IGH, d.d. - Objava prema čl. 280.a. ZTD_GS 30.07.2021

18.10.2023 INSTITUT IGH, d.d. - Opoziv Punomoći sudjelovanja na Glavnoj Skupštini

18.10.2023 INSTITUT IGH, d.d. - Prijavnica za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini za Pravne Osobe

18.10.2023 INSTITUT IGH, d.d. - Prijavnica za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini za Punomoćnike i Fondove

18.10.2023 INSTITUT IGH, d.d. - Prijavnica za sudjelovanje na Glavnoj Skupštini za Fizičke Osobe

11.10.2023 Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

10.10.2023 Obavijest o održavanju sjednice Nadzornog odbora

29.09.2023 Odgoda objave financijskih izvještaja

21.08.2023 Odgovor na zahtjev za očitovanje od dana 10. kolovoza 2023 godine

21.08.2023 Deblokada poslovnih računa

16.08.2023 Očitovanje o blokadi računa.pdf

31.07.2023 Izvješće o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe za vremenski period 01.04.2023 - 03.06.2023

31.07.2023 Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog Odbora

30.06.2023 Obavijest o odgodi održavanja sjednice Nadzornog Odbora i objave godišnjeg financijskog izvješća

13.06.2023 INSTITUT IGH, d.d. potpisao još jedan ugovor sa HAC d.o.o.

13.06.2023 INSTITUT IGH, d.d. potpisao ugovor sa HAC d.o.o.

08.05.2023. - Očitovanje na upit ZSE

03.05.2023 Očitovanje o blokadi računa.pdf

02.05.2023 Informacije o vlastitim dionicama

28.04.2023 Izvješće o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe za vremenski period 01.01.2023 do 31.03.2023

28.04.2023 Plan korporativnog upravljanja - 2022 upitnik

28.02.2023 Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog Odbora

10.02.2023 INSTITUT IGH, d.d. u cijelosti isplatio plaće radnicima za prosinac 2022

09.02.2023 Nadzorni odbor INSTITUTA IGH d.d. dao je suglasnost na sklapanje ugovora o restrukturiranju PIK duga s AVENUE ENGINEERING i CONSTRUCTION LIMITED

09.02.2023 INSTITUT IGH, d.d. i AVENUE MEHANIZACIJA d.o.o. – protokol o otpustu duga

07.02.2023 Postupanje po Zakonu o osiguranju radnickih prava

06.02.2023 INSTITUT IGH, d.d. i B2 Kapital d.o.o. – Protokol o otpustu duga

01.02.2023 Izvješće o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe za vremenski period 01.09.2022 do 31.12.2022

13.01.2023 INSTITUT IGH, d.d. - Sklopljen ugovor s KBC-om Zagreb

Institut IGH d.d. potpisao ugovor sa Hrvatske Ceste d.o.o. za nadzor gradnje autoceste Okučani-BIH granica u vrijednosti od 7,2 milijuna kuna

Plan korporativnih akcija za 2022. godinu

Periodični pregled - očitovanje izdavatelja

Konzorcij Inžinjerskog Projektnog Zavoda d.d. i Instituta IGH d.d. potpisali su ugovor s Hrvatskim Cestama d.o.o. (HAC) vrijednosti nešto više od 10.5 mil kn

Institut IGH d.d. i Bina Istra d.d. potpisali ugovor vrijednosti nešto više od 3,9 mil kn

Izvješće o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe za vremenski period 01.04.2021. - 30.06.2021

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

Odluke Glavne skupštine Instituta IGH d.d.

Inžinjerski Projektni Zavod d.d. i Institut IGH d.d. potpisali su ugovor sa Hrvatske Ceste d.o.o. vrijednosti nešto više od 10,5 milijuna kuna

Upitnik o usklađenosti korporativnog upravljanje 2020.

Poziv na sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva, srpanj 2021.

Obavijest o promjeni predstavinka radnika u Nadzornom Odboru Društva INSTITUT IGH d.d.

Zaključak Glavne Skupštine 30.07.2021

Poziv za sudjelovanje na Glavnoj skupštini Društva 2021.

Najava sjednice Nadzornog odbora

Obavijest o promjeni predstavnika radnika Instituta IGH d.d.

Institut IGH d.d. sa potpisao ugovor sa INA - Industrija Nafte d.d. Zagreb

Informacija o vlastitim dionicama

Izvješće o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe 01.02. - 31.03.2021.

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

Odgoda objave financijskih izvještaja

Institut IGH d.d. i B2 Kaptial d.o.o. potpisali su ugovore o podmirivanju PIK dugovanja te restrukturiranja Senior duga

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora 26.02.2021

Obavijest o imenovanju predsjednika Nadzornog odbora

Odluka o imenovanju predsjednika Nadzornog Odbora

Obavijest o otpuštanju dionica

Izvješće o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe 01.10. - 31.12.2020.

Odluke glavne skupštine 28.01.2021.

27.10.2023 INSTITUT IGH, d.d. - Invitation Addition for General Assembly.pdf

Institut IGH d.d. i Investinženjering d.o.o. potpisali su ugovor sa Koprivničke vode d.o.o. u vrijednosti od 11,8 milijuna kuna

Poziv na sastanak Nadzornog Odbora

Potpisan novi ugovor u vrijednosti nešto više od 30,5 milijuna kuna

Odluka o prodaji vlastitih dionica društva

Izvješće o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe za vremenski period 01.07. - 30.09.2020

Odluka skupštine Nadzornog Odbora 30.01.2020

Obavijest o sjednici Nadzornog odbora Instituta IGH d.d. 30.10.2020.

Institut IGH d.d. potpisao ugovor sa Elektoprojekt d.d. u vrijednosti od 5 milijuna kuna

Upitnik o kodeksu korporativnog upravljanja za 2019. - ispravak

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

Ostavka člana Nadzornog odbora

Odgovor Zagrebačkoj burzi u vezi s promjena cijena

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i članova Uprave Instituta IGH d.d.

Obavijest o odgodi objava financijskih izvješća

Izvješće o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe za vremenski period od 01.03. - 01.06.2020

Obavijest o imenovanju novih članova Uprave

Ažuriranje o obavijesti o odgodi objave financijskih izvješća

Obavijest o odgodi objava financijskih izvješća

Obavijest o održanoj sjednici Nadzornog odbora i članova Uprave Instituta IGH d.d.

Obavijest o sjednici Nadzornog odbora i članova Uprave Instituta IGH d.d.

Izvješće o ispunjavanju plana predstečajne nagodbe za vremenski period 01.01. - 01.03.2020

31.10.2018. Institut IGH d.d. REPORT ON FULFILMENT OF THE PRE BAKRUPTCY SETTLEMENT PLAN Q3 2018

26.10.2018. Institut IGH d.d. Notification On The Held Session Of The Institut IGH d.d. Supervisory

23.10.2018. Institut IGH d.d. Notice On The Institut IGH d.d. Supervisory Board Session 26.10.2018.

27.09.2018. Institut IGH d.d. Notice On Payment Of The Instalment Of Pre Bankruptcy Settlement Debt

17.09.2018. Institut IGH d.d. Notification Of Major Holdings

17.09.2018. Institut IGH d.d. Notification On Transaction By Person Discharging Managerial Responsibilities

17.09.2018. Institut IGH d.d. Notification Of Major Holdings

27.07.2018. Institut IGH d.d. Report On Fulfilment Of The Pre Bankruptcy Settlement Plan

09.07.2018. Institut IGH d.d. General Assembly Decision

13.06.2018. Institut IGH d.d. Notification On Transaction By Person Discharging Managerial Responsibilities

13.06.2018. Institut IGH d.d.Notification On Transaction By Person Discharging Managerial Responsibilities

29.05.2018. Institut IGH d.d. Invitation To The General Assembly

27.04.2018. Institut IGH d.d. Report On Fulfilment Of The Pre Bankruptcy Settlement Plan

27.04.2018. Institut IGH d.d. Notice On Held Session Of Supervisory Board Of Institut IGH d.d.

27.04.2018. Institut IGH d.d. General Assembly Decisions

24.04.2018. Institut IGH d.d. Notice On The Supervisory Board Session

24.04.2018. Institut IGH d.d. Notice On Signing Of Contract

15.03.2018. Institut IGH d.d. Invitation To The General Assembly

26.02.2018. Institut IGH d.d. Announcement Of The Company

15.02.2018. Institut IGH d.d. Report On Fulfilment Of The Pre Bankruptcy Settlement Plan

23.01.2018. Institut IGH d.d. Transfer Of Shared In The Company Novi Črnomerec Centar d.o.o.

23.01.2018. Institut IGH d.d. Schedule Of The Supervisory Board And General Assembly Sessions

23.01.2018. Institut IGH d.d. Schedule Of Publication Of Financial Statements For The Year 2018

23.01.2018. Institut IGH d.d. Notification On Transaction By Person Discharging Managerial Responsibilities

23.01.2018. Institut IGH Disposal Of Own Shares

23.01.2018. Institut IGH d.d. Announcement On Te Changes In The Company Management

DOKUMENTI ZA PREUZIMANJE


Godišnje Financijsko Izvješće 2022, Revidirano, Nekonsolidirano
HRVENG

Godišnje Financijsko Izvješće 2021, Revidirano, Nekonsolidirano
HRVENG
Godišnje Financijsko Izvješće 2020, Revidirano, Nekonsolidirano
HRVENG
magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left