ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001
1. Quality Management Standard
2. Environmental Management System Standard
3. Occupational Health and Safety Management System Standard
4. Energy Management System
5. Information Security Management

IGH HTO

Igor Džajić
mr.sc. dipl.ing.građ.
INSTITUT IGH d.d. je jedino imenovano Hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (HTTO) u Republici Hrvatskoj, za provedbu ocjenjivanja i izdavanje Hrvatske tehničke ocjene (HTO) za cjelokupno područje građevnih proizvoda.
Imenovanje je provelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH, na temelju članka 45. Zakona o građevnim proizvodima (”Narodne novine” br.76/13, 30/14 i 130/17).

Unutar INSTITUTA IGH d.d. postavljena je organizacijska jedinica IGH HTO, koju čine odgovorne osobe imenovane za izradu i izdavanje Hrvatske tehničke ocjene (HTO).
Odgovorna osoba za IGH HTO brine se o poštivanju postupka izrade Hrvatski tehničkih ocjena, u skladu sa svim odredbama Zakona.

igh cert

Zdravko Baršić
mr.sc. dipl.ing.stroj.
IGH Cert pruža usluge certificiranja, odnosno ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

U sustavima 1 i 1+, IGH Cert je tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava građevnih proizvoda. U sustavu 2+ IGH Cert je tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za provedbu radnji izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda.
IGH Cert je akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 za usklađene i neusklađene tehničke specifikacije navedene u Potvrdi o akreditaciji br. 3055 (http://www.akreditacija.hr/registar).
Ovlaštenja za certificiranje dobivena su od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, da bi za usklađeno područje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima bila potvrđena prihvaćanjem prijave IGH Cert tijelima EU čime je IGH Cert postalo prijavljeno tijelo – Notified body broj NB 2477. Područje ovlaštenja NB 2477 je izlistano na službenim stranicama EU, u sklopu tzv. NANDO baze.
U neusklađenom području, IGH Cert je odobreno tijelo (OT) – Approved body broj 1/05, prema Zakonu o građevnim proizvodima (ZGP) i pripadajućim pravilnicima i tehničkim propisima.
Područje ovlaštenja OT 1/05 izlistano je na stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14363.
Potvrda o akreditaciji 3055
Zahtjev za OIPSS
Zahtjev za izmjenu i dopunu certifikata
Pravila 1 za OIPSS
Pravila 2 za OIPSS
Pravila 3 za OIPSS
IGH registar certifikata

igh cert

Zdravko Baršić
mr.sc. dipl.ing.stroj.
IGH Cert pruža usluge certificiranja, odnosno ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

U sustavima 1 i 1+, IGH Cert je tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava građevnih proizvoda. U sustavu 2+ IGH Cert je tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za provedbu radnji izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda.
IGH Cert je akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 za usklađene i neusklađene tehničke specifikacije navedene u Potvrdi o akreditaciji br. 3055 (http://www.akreditacija.hr/registar).
Ovlaštenja za certificiranje dobivena su od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, da bi za usklađeno područje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima bila potvrđena prihvaćanjem prijave IGH Cert tijelima EU čime je IGH Cert postalo prijavljeno tijelo – Notified body broj NB 2477. Područje ovlaštenja NB 2477 je izlistano na službenim stranicama EU, u sklopu tzv. NANDO baze.
U neusklađenom području, IGH Cert je odobreno tijelo (OT) – Approved body broj 1/05, prema Zakonu o građevnim proizvodima (ZGP) i pripadajućim pravilnicima i tehničkim propisima.
Područje ovlaštenja OT 1/05 izlistano je na stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14363.
Procedura za pokretanje certifikacije
IGH Cert politika kvalitete
Zahtjev za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava
Zahtjev za izmjenu i dopunu certifikata
Pravila 1: Pravila za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava
Pravila 2: Pravila za uporabu certifikata i certifikacijskog simbola
Pravila 3: Dijagram tijeka-procedura OIPSS
Potvrda o akreditaciji 3055
IGH Registar Certfifikata

Certifikacijske sheme

Zdravko Baršić
mr.sc. dipl.ing.stroj.
IGH Cert certificira građevne proizvode i kontrolu tvorničke proizvodnje prema certifikacijskim shemama za:

Usklađeno područje:
CPR1
CPR 1+
CPR 2+
Neusklađeno područje:
ZGP 1: kanalski poklopci i rešetke EN 124-1 do -5, plastične cijevi EN 12201, plastične cijevi EN 13476, plastične cijevi EN 14364, plastične cijevi EN 15874, plastične cijevi EN 1401, plastične cijevi EN 1451, plastične cijevi EN 1555
ZGP 1+: čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, ljevanoželjezne cijevi, plastične cijevi EN 12201, plastične cijevi EN 1796, plastične cijevi EN 15874, plastične cijevi EN 21003, zasuni i hidranti, cement EN 197-5
ZGP 2+: beton
CPR 1+
CPR 1
CPR 2+
ZGP 1+
ZGP 1
ZGP 2+

Certifikacijske sheme

Zdravko Baršić
mr.sc. dipl.ing.stroj.
IGH Cert certificira građevne proizvode i kontrolu tvorničke proizvodnje prema certifikacijskim shemama za:

Usklađeno područje:
CPR1
CPR 1+
CPR 2+
Neusklađeno područje:
ZGP 1: kanalski poklopci i rešetke EN 124-1 do -5, plastične cijevi EN 12201, plastične cijevi EN 13476, plastične cijevi EN 14364, plastične cijevi EN 15874, plastične cijevi EN 1401, plastične cijevi EN 1451, plastične cijevi EN 1555
ZGP 1+: čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, ljevanoželjezne cijevi, plastične cijevi EN 12201, plastične cijevi EN 1796, plastične cijevi EN 15874, plastične cijevi EN 21003, zasuni i hidranti, cement EN 197-5
ZGP 2+: beton
CPR 1 2022 Rev7
CPR 1+ 2022 Rev7
CPR 2+2022 Rev7
ZGP 1 2022 Rev7
ZGP 1+2022 Rev7
ZGP 2+2022 Rev8

Dragovoljna certifikacija

Zdravko Baršić
mr.sc. dipl.ing.stroj.
Osim zakonom uređenog dijela, IGH Cert pruža usluge i tzv. dragovoljnog certificiranja. Dragovoljno certificiranje je postupak certificiranja provedbom radnji predviđenih za sustave 1, 1+ i 2+, u slučaju kada proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik želi certificirati proizvod/proizvodnju u višem (zahtjevnijem) sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava nego je to predviđeno u tehničkoj specifikaciji i zakonskoj regulativi. Od početka trajanja epidemije koronavirusa, postupci dragovoljne certifikacije usklađuju se s promjenama koje su nastale u zakonom uređenom području.

Temeljem dragovoljnog certifikata ne smije se sastaviti Izjava o svojstvima niti proizvod označiti CE ili C oznakom, što je jasno navedeno na samom certifikatu.
Temeljem dragovoljnog certifikata ne smije se sastaviti Izjava o svojstvima niti proizvod označiti CE ili C oznakom, što je jasno navedeno na samom certifikatu.

Registar dobrovoljnih certifikata dostupan je na hrvatskoj verziji web stranice.
Zahtjev za dragovoljnu certifikaciju
Zahtjev za izmjenu i dopunu certifikata
Zahjtev za DC znak
Pravila 1 za DC OIPSS
Pravila 2 za DC OIPSS
Pravila 3 za DC OIPSS
IGH registar DC certifikata

Dragovoljna certifikacija

Zdravko Baršić
mr.sc. dipl.ing.stroj.
Osim zakonom uređenog dijela, IGH Cert pruža usluge i tzv. dragovoljnog certificiranja. Dragovoljno certificiranje je postupak certificiranja provedbom radnji predviđenih za sustave 1, 1+ i 2+, u slučaju kada proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik želi certificirati proizvod/proizvodnju u višem (zahtjevnijem) sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava nego je to predviđeno u tehničkoj specifikaciji i zakonskoj regulativi. Od početka trajanja epidemije koronavirusa, postupci dragovoljne certifikacije usklađuju se s promjenama koje su nastale u zakonom uređenom području.

Temeljem dragovoljnog certifikata ne smije se sastaviti Izjava o svojstvima niti proizvod označiti CE ili C oznakom, što je jasno navedeno na samom certifikatu.
Temeljem dragovoljnog certifikata ne smije se sastaviti Izjava o svojstvima niti proizvod označiti CE ili C oznakom, što je jasno navedeno na samom certifikatu.

Registar dobrovoljnih certifikata dostupan je na hrvatskoj verziji web stranice.
Zahtjev za dragovoljnu certifikaciju
Zahtjev za izmjenu i dopunu dragovoljnog certifikata
Zahtjev za IGH-DC znak
Pravila 1: Pravila dragovoljne certifikacije
Pravila 2: Pravila za uporabu dragovoljnog certifikata
Pravila 3: Blok dijagram

povezani projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left