Istraživanja, studije i planska dokumentacija

Ivan Šoprek
struč.spec.ing.aedif., EWE/IWE, IWIP-C
Svaki projekt započinje pravilnom pripremom.

Institut IGH može pružiti složena i održiva rješenja kombinirajući stručno znanje iz različitih područja građevinske djelatnosti, uzimajući u obzir sva područja prethodnih analiza i planiranja.

Ispitni laboratorij

Istraživanja, studije i planska dokumentacija:
• Razvoj transportnih studija i projekata,
• Analize i studije o zbrinjavanju materijala,
• Priprema studija izvedivosti i prijava projekata za financiranje iz EU fondova za infrastrukturu upravljanja otpadom (centri za upravljanje otpadom, centri za sortiranje, prijelazne stanice),
• Prostorne-prometne analize smještaja i rasporeda unutar centara za gospodarenja otpadom,
• Konzultantske, studijske i projektantske usluge pri definiraju cjelovitih rješenja gospodarenja otpadom,
• Razvoj planova upravljanja otpadom za lokalne samoupravne jedinice,
• Izrada Studija o utjecaju na okoliš u okviru postupaka procjene utjecaja zahvata na okoliš uz ishođenje rješenja Nadležnih tijela,
• Priprema izvješća o zaštiti okoliša kao dio prethodne procjene utjecaja na okoliš, uključujući dobivanje Odluke nadležnog tijela,
• Priprema prijava s projektiranom i studijskom dokumentacijom potrebnom za prijavu za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj,
• Priprema natječajne dokumentacije za izvođenje radova na obnovi odlagališta otpada, tehnički nadzor nad izgradnjom i tehnička pomoć za upravljanje projektom,
• Priprema studijske dokumentacije za ocjenu prihvatljivosti utjecaja strategije, plana, programa ili projekta na ekološku mrežu (preliminarna i glavna ocjena),
• Priprema programa, izvješća, studija i sl. vezanih uz stanje okoliša, sanaciju i zaštitu,
• Planovi za postupanje i gospodarenje otpadom uključujući pretovarne stanice,
• Planovi za energetsko iskorištavanje potencijala otpada,
• Izrada Elaborata gospodarenja otpadom za potrebe ishođenja dozvole za gospodarenje otpadom + priprema Zahtjeva za izdavanje dozvole,
• Studije značajnog utjecaja na okoliš planova i programa - strateške studije,
• Studije utjecaja na okoliš,
• Programi zaštite okoliša,
• Izvješća o stanju okoliša,
• Izvješća o sigurnosti,
• Elaborati o zaštiti okoliša koji se odnose na obavezne uvjete za koje nije propisana obveza procjene utjecaja na okoliš – elaborati zaštite okoliša,
• Sanacijske elaborate, programe i sanacijska izvješća,
• Procjene šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti,
• Praćenje stanja okoliša,
• Registri onečišćenja okoliša,
• Dokumentacija za izdavanje dozvole zaštite okoliša,
• Procjena prihvatljivosti utjecaja planova, programa ili projekata na ekološku mrežu,
• Dokumentacija za postupak utvrđivanja prevladavajućeg javnog interesa s prijedlogom kompenzacijskih uvjeta,
• Studije izvedivosti razvoja vodno-komunalne infrastrukture,
• Priprema prijava s projektiranom i studijskom dokumentacijom potrebnom za prijavu za sufinanciranje iz Europskog fonda za regionalni razvoj,
• Priprema analize s mješovitim pristupom u sustavima zaštite voda,
• Izrada planova navodnjavanja za jedinice lokalne samouprave,
• Razvoj studijske dokumentacije za pripremu projekata za zaštitu od poplava,
• Priprema stručnih mišljenja i svjedočenje stručnjaka,
• Priprema planova izvođenja radova,
• Stručne analize,
• Procjena vrijednosti nekretnina.

povezani projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left