Zračne luke

Vedrana Tudor
MEng. CE, MBA
U projektima razvoja zračnih luka Institut IGH, d.d. nudi kompleksan multidisciplinaran pristup od savjetovanja, vođenja projekta, planiranja, istražnih radova, studija vezanih za okoliš, svih faza projektiranja do nadzora i podrške u realizaciji. Cijenimo specifične zahtjeve i očekivanja klijenata na ovako izazovnim projektima, te smo potpuno posvećeni kontroli troškova, vremena, svih rizika i učinkovitosti samog procesa.
Zračne luke

Zračne luke

Zračni promet bilježi agresivan rast u posljednjim godinama, kako u segmentu prijevoza putnika, tako još izraženije u segmentu prijevoza robe. Zračni promet ima izniman utjecaj na poslovna, politička, gospodarska i turistička kretanja na globalnoj razini. Slijedom toga, zračne luke pokazale su se kao ključni element gospodarskog uspjeha lokalne zajednice, te poluga razvoja investicija, turizma i trgovine. Europski zrakoplovni sektor jedan je od najuspješnijih dijelova europskog gospodarstva i vodeća je industrija u svijetu. Svake godine 900 milijuna putnika zračnih putova putuje, od i unutar Europske unije, čineći trećinu svjetskog tržišta.
Institut IGH imao je ključnu ulogu na najznačajnijem projektu izgradnje zračne luke u našoj regiji u posljednjih nekoliko godina. Projektiranje i koordinacija projektiranja za Zračnu luku Franjo Tuđman u Zagrebu započeli su 2013. godine, te uspješno dovršeni 2017. godine, kada je ista otvorena za promet. Primijenjeno rješenje odabrano je kao najbolji koncept s gledišta urbanog planiranja, kvalitete prostora, fleksibilnosti, funkcionalnosti, energetske učinkovitosti i konstrukcijskog rješenja. Iskusnim i odgovornim pristupom, multidisciplinarni tim IGH je učinkovitim upravljanjem svojim zadacima i vanjskim rizicima izvršio ciljeve naručitelja po pitanju kvalitete i dinamike.
Our experts were also in charge of the main project of expanding the parking lot at Split Airport, as well as the development of the conceptual design, development plan, environmental impact study and preliminary design for the Mali Lošinj Airport. For the same project, we were in charge of obtaining a location permit for a new passenger building and the reconstruction and extension of the runway and manoeuvring areas.

Naši stručnjaci bili su zaduženi i za glavni projekt proširenja stajanke u Zračnoj luci Split, kao i za izradu idejnog rješenja, plana razvoja, studije utjecaja na okoliš i idejni projekt za Zračno pristanište Mali Lošinj. Za isti smo projekt bili zaduženi za ishođenje lokacijske dozvole za novu putničku zgradu, te rekonstrukciju i dogradnju uzletno-sletne staze i manevarskih površina. Istražni radovi u svrhu određivanja nosivosti i stanja operativnih površina Zračne luke Split (uzletno sletna staza, stajanke i staze za vožnju) bili su također povjereni našem stručnom timu. Za klijenta smo napravili geotehnička istražna bušenja i ispitivanja parametara temeljnog tla, istražne radove i ispitivanja geofizike i seizmike, te terenska i laboratorijska ispitivanja ugrađenih donjih nosivih slojeva kolničke konstrukcije, slojeva betona i asfalta. Našu stručnjaci zaduženi su bili i za analizu i interpretaciju rezultata, ocjenu stanja kolničkih konstrukcija, te završni elaborat s numeričkim proračunom nosivosti (PCN) svih postojećih struktura kolničkih konstrukcija za Zračnu luku Split
Institut IGH angažiran je i za izradu Masterplana razvoja Zračne luke Pula za razdoblje 2014.- 2039. godine, za dio ugovora koji se odnosi na ekološke i analizu površina ograničenja prepreka, što je obvezni sadržaj Masterplana.
Vidi više

povezani projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left