Zaštita okoliša

Ena Bićanić Marković
mag.ing.prosp.arch.
INSTITUT IGH, d.d. aktivno razvija usluge unutar opsega ekologije i zaštite okoliša osnivanjem posebnog odjela krajem prošlog stoljeća.Od svog osnutka znanstveno i stručno obrađujemo našim klijentima kompleksne interdisciplinarne projekte koje karakteriziraju principi održivog razvoja.
Otpad i gospodarenje otpadom
Krajobrazna arhitektura
Environmental engineering

Otpad i gospodarenje otpadom

U području gospodarenja otpadom osim izrade Studija i Elaborata zaštite okoliša te planova gospodarenja otpadom naši stručnjaci također imaju iskustva u izradi projektnih aplikacija, provedbi projekta, izradi dokumentacije o nabavi na projektima za koje su potpisani ugovori o dodjeli sredstava. Recentni primjer je usluga izrade studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe izgradnje cjelovitog sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije, kroz projekt RCGO Šagulje, a u svrhu sufinanciranja sredstvima EU.
Od dokumentacije čiju je izradu vodio INSTITUT IGH, d.d. ističu se projekti:

- Izrada proširene projektne aplikacije i stručne pomoći, te izrada dokumentacije za nadmetanje kod sanacije zatvorenog odlagališta komunalnog otpada „Stružice” u Općini Gundinci
- Studije o utjecaju na okoliš; izmjena zahvata centra za gospodarenje otpadom šibensko-kninske županije „Bikarac“ - ugradnja mehaničko-biološkog postrojenja za obradu otpada
- Studije o utjecaju na okoliš odlagališta otpada Jakuševec
- Stručna podloga za ishođenje okolišne dozvole i elaborat zaštite okoliša za odlagalište otpada Tarno u Ivanić-Gradu
- Plan gospodarenja otpadom Grada Samobora
Vidi više

Krajobrazna arhitektura

U vrijeme klimatskih promjena i zelene infrastrukture krajobrazna arhitektura temelj je izgradnje u urbanim sredinama Unutar INSTITUTA IGH, d.d. krajobrazni arhitekti prepoznati su kao neizostavni dio svakog projektantskog tima koji interdisciplinarnim pristupom projektiranju i planiranju doprinose kvalitetnijim i održivijim rješenjima. Temljeni je zadatak osmisliti suživot između prirodnog prostora i infrastrukture naših klijenata na održivi način. Ovlašteni krajobrazni arhitekti i projektanti INSTITUTA IGH sudjeluju u izradi svih razina projektne i studijske dokumentacije u području gospodarenja otpadom, parkovnog uređenja, te infrastrukturnih zahvata. Izrađujemo studijsku dokumentaciju poput krajobrazne valorizacije u dokumentima zaštite okoliša i prostornog uređenja, elaborate krajobraznog uređenja, te idejne, glavne i izvedbene projekte. Zahvatima uređujemo prometnu infrastrukturu, parkove, dječja igrališta ili saniramo degradirane površine.
Reference naših stručnjaka za krajobraznu arhitekturu su:
- Uređenje parkova (Idejni i Glavni projekt krajobraznog uređenja Institut Ruđer Bošković, Glavni projekt krajobraznog uređenja Križni put, Samostan Sv. Josipa i Mihaela, Hrvatski Leskovac i Idejni i Glavni projekt krajobraznog uređenja za Park dr. Franje Tuđmana – Vrtni Grad, Duga Resa)

- Gospodarenje otpadom (Glavni projekt krajobraznog uređenja odlagališta otpada Jakuševec, Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja Reciklažno dvorište Grad Sveta Nedelja)

- Prometna infrastruktura (Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja Rekonstrukcija raskrižja Jadranske i Dubrovačke Avenije i pripadajuće komunalne infrastrukture, Glavni projekt krajobraznog uređenja Bosna i Hercegovina – projekat „Autoput na koridoru Vc“, Idejni, Glavni i Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja Autocesta A5 Beli Manastir-Osijek-Svilaj), Izvedbeni projekt krajobraznog uređenja Trajektnog terminala Zadar – Luka Gaženica (suradnik) i mnogi drugi.
Vidi više

Environmental engineering

Izrada studije utjecaja na okoliš kompleksan je zadatak koji zahtjeva visoku stručnost i mnogo vremena za egzekuciju. Izradom Studije o utjecaju na okoliš pokreće se postupak ocjenjivanja prihvatljivosti planiranog zahvata na sastavnice okoliša, te se predlažu i potrebne mjere zaštite okoliša kako bi se eventualni negativni utjecaji na okoliš sveli na najmanju moguću mjeru. Time bi se postigla najveća moguća očuvanost okoliša, a ekološki otisak vašeg projekta sveo bi se na najmanju moguću mjeru. INSTITUT IGH, d.d. ovlašten je za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša i prirode, koji obuhvaćaju izradu različitih studija:
- Studija o značajnom utjecaju plana i programa na okoliš – strateške studije
- Studije o utjecaju na okoliš
- Programe zaštite okoliša
- Izvješća o stanju okoliša
- Izvješća o sigurnosti
- Elaborate o zaštiti okoliša
- Sanacijske elaborate, programe i sanacijska izvješća
- Procjene šteta nastalih u okolišu uključujući i prijeteće opasnosti
- Praćenje stanja okoliša
- Registre onečišćenja okoliša
- Dokumentacijuza postupak izdavanja okolišne dozvole
- Studije o prihvatljivosti strategije plana, programa ili zahvata za ekološku mrežu

Projektnu i studijsku dokumentaciju koju trebate pripremiti za vaš projekt izradit će naši iskusni projektanti i stručnjaci u području zaštite okoliša i prirode. Stručnjaci za zaštitu okoliša i prirode uključeni su u izradu svih razina projektne dokumentacije od studija izvedivosti, koncepcijskih rješenja do glavnih i izvedbenih projekata.
Vidi više

povezani projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left