75 GODINA PROFESIONALNE
PODRŠKE GRAĐEVINARSTVU

Pokretač razvoja građevinarstva i vodeća konzultantsko inženjerska tvrtka u regiji.
1949.

igh cert

Zdravko Baršić
mr.sc. dipl.ing.stroj.
IGH Cert pruža usluge certificiranja, odnosno ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

U sustavima 1 i 1+, IGH Cert je tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava građevnih proizvoda. U sustavu 2+ IGH Cert je tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za provedbu radnji izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda.
IGH Cert je akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 za usklađene i neusklađene tehničke specifikacije navedene u Potvrdi o akreditaciji br. 3055 (http://www.akreditacija.hr/registar).
Ovlaštenja za certificiranje dobivena su od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, da bi za usklađeno područje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima bila potvrđena prihvaćanjem prijave IGH Cert tijelima EU čime je IGH Cert postalo prijavljeno tijelo – Notified body broj NB 2477. Područje ovlaštenja NB 2477 je izlistano na službenim stranicama EU, u sklopu tzv. NANDO baze.
U neusklađenom području, IGH Cert je odobreno tijelo (OT) – Approved body broj 1/05, prema Zakonu o građevnim proizvodima (ZGP) i pripadajućim pravilnicima i tehničkim propisima.
Područje ovlaštenja OT 1/05 izlistano je na stranici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14363.
Potvrda o akreditaciji 3055
Zahtjev za OIPSS
Zahtjev za izmjenu i dopunu certifikata
Pravila 1 za OIPSS
Pravila 2 za OIPSS
Pravila 3 za OIPSS
IGH registar certifikata

Certifikacijske sheme

Zdravko Baršić
mr.sc. dipl.ing.stroj.
IGH Cert certificira građevne proizvode i kontrolu tvorničke proizvodnje prema certifikacijskim shemama za:

Usklađeno područje:
CPR1
CPR 1+
CPR 2+
Neusklađeno područje:
ZGP 1: kanalski poklopci i rešetke EN 124-1 do -5, plastične cijevi EN 12201, plastične cijevi EN 13476, plastične cijevi EN 14364, plastične cijevi EN 15874, plastične cijevi EN 1401, plastične cijevi EN 1451, plastične cijevi EN 1555
ZGP 1+: čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, ljevanoželjezne cijevi, plastične cijevi EN 12201, plastične cijevi EN 1796, plastične cijevi EN 15874, plastične cijevi EN 21003, zasuni i hidranti, cement EN 197-5
ZGP 2+: beton
CPR 1+
CPR 1
CPR 2+
ZGP 1+
ZGP 1
ZGP 2+

Dragovoljna certifikacija

Zdravko Baršić
mr.sc. dipl.ing.stroj.
Osim zakonom uređenog dijela, IGH Cert pruža usluge i tzv. dragovoljnog certificiranja. Dragovoljno certificiranje je postupak certificiranja provedbom radnji predviđenih za sustave 1, 1+ i 2+, u slučaju kada proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik želi certificirati proizvod/proizvodnju u višem (zahtjevnijem) sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava nego je to predviđeno u tehničkoj specifikaciji i zakonskoj regulativi. Od početka trajanja epidemije koronavirusa, postupci dragovoljne certifikacije usklađuju se s promjenama koje su nastale u zakonom uređenom području.

Temeljem dragovoljnog certifikata ne smije se sastaviti Izjava o svojstvima niti proizvod označiti CE ili C oznakom, što je jasno navedeno na samom certifikatu.
Temeljem dragovoljnog certifikata ne smije se sastaviti Izjava o svojstvima niti proizvod označiti CE ili C oznakom, što je jasno navedeno na samom certifikatu.

Registar dobrovoljnih certifikata dostupan je na hrvatskoj verziji web stranice.
Zahtjev za dragovoljnu certifikaciju
Zahtjev za izmjenu i dopunu certifikata
Zahjtev za DC znak
Pravila 1 za DC OIPSS
Pravila 2 za DC OIPSS
Pravila 3 za DC OIPSS
IGH registar DC certifikata

fin statements

Institut IGH d.d. uključen je na službeno tržište Zagrebačke burze od 2008. godine te transparentnim i standardiziranim izvještavanjem doprinosi većem povjerenju i interesu domaćih i inozemnih investitora za dionice poduzeća.

Godišnje izvješće uključuje temeljne financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji. Prema Zakonu o računovodstvu, temeljni financijski izvještaji su izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje. Osim toga, Godišnje izvješće uključuje i nefinancijsko izvješće u skladu s odredbama članka 24.a Zakona o računovodstvu.

OBAVIJESTI

Sukladno načelima transparentnog poslovanja, Institut IGH, d.d. na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije bitne dioničarima poduzeća, klijentima i općoj javnosti.
magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left