24 lip 2020

Odgoda objave financijskog izvještaja

Na temelju odredbi Zakona o tržištu kapitala, te Pravila Zagrebačke burze, INSTITUT IGH, d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714. (u daljnjem tekstu Društvo) obavještava investicijsku javnost da će uslijed otežanih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 i mjerama koje se poduzimaju radi sprečavanja širenja zaraze sa tom bolešću, s odgodom ispuniti propisane obveze u vezi objave revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu. Naime, uslijed pandemije COVID-19 koja je još uvijek prisutna na području Rusije i Gruzije, a na kojim područjima društvo obavlja poslovanje, društvo otežano komunicira i prikuplja informacije potrebne za sastav financijskih izvještaja. Navedeno se odnosi i na ostala vanjska tržišta na kojima društvo obavlja svoju poslovnu aktivnost. Financijske izvještaje za prvo tromjesčje 2020. društvo je objavilo u propisanom roku (29.05.2020.) Društvo aktivno i u skladu s objektivnim mogućnostima radi na izradi revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu te će odmah po izradi istih sazvati sjednicu Nadzornog odbora na kojima će o istima raspravljati te sazvati i glavnu skupštinu društva na kojoj će se isto primiti na znanje. Društvo će u najskorijem roku, odmah po izradi financijskih izvještaja za 2019., o navedenom obavijestiti investicijsku javnost.
IGH, d.d. Headquartered in Zagreb, Janka Rakuše 1, OIB: 79766124714. notifies that, due to difficult business
conditions caused by the COVID-19 pandemic and measures taken to prevent the spread of the disease, it
will delay the publication of audited annual financial statements for 2019.
Namely, due to the COVID-19 pandemic, which is still present in Russia and Georgia, and in which areas the
company conducts business, the company has difficulty communicating and collecting information necessary
for the preparation of financial statements. This also applies to other foreign markets in which the company
conducts its business activities.
The financial reports for the first quarter of 2020 were published within the prescribed deadline (May 29,
2020).
The Company is actively and in accordance with objective possibilities working on the preparation of audited
annual financial statements for 2019 and immediately after their preparation will convene a meeting of the
Supervisory Board to discuss them and convene the General Assembly where it will be noted.
The company will inform the investment public about this as soon as possible, immediately after the
preparation of the financial statements for 2019.

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left