Zemlja: Hrvatska
Trajanje: 2013 / 2014
Vrijednost: EUR 100,000

Zračna luka Split

Zračna luka Split jedna je od devet zračnih luka u Republici Hrvatskoj, druga po veličini, kapacitetu i prometu, odmah iza Zračne luke Zagreb. Izgrađena je 1966. god. na lokaciji Divulje 18 km udaljena od grada Splita, Hrvatska. Zračna luka Split postala je veliko prometno čvorište za više milijuna turista koji svake godine posjećuju Jadransku obalu. Kao svojevrsno regionalno središte hrvatske aviokompanije Croatia Airlines, Split je povezan s više od 90 destinacija. Tendencija ove zračne luke jest daljnji porast broja putnika te proširenje mreže letova prema većim europskim i svjetskim destinacijama. Takav trend generira ključne pokazatelje u budućem kratkoročnom periodu od cca 35 različitih vrsta zrakoplova sa prosječnom godišnjom razinom od oko 7.800 operacija. Stanje kolničkih konstrukcija operativnih površina (manevarskih površina, uzletno sletne staze i stajanki) kontinuirano se prati. Svrha kontinuiranog praćenja i svih vezanih aktivnosti je osiguranje, nacionalnim i međunarodnim propisima, definiranih uvjeta kvalitete za obavljanje svih operacija u području zračne luke. S tim u vezi, krajem 2013. godine pokrenuta je inicijativa za izvođenje istražnih radova na operativnim površinama zračne luke u svrhu određivanja nosivosti i stanja postojećih operativnih površina. Operativne površine obuhvaćene projektim su: uzletno sletna staza, osigurana područja uz USS, stajanke i staze za vožnju. Ocjena nosivosti postojećih kolničkih površina ACN-PCN metodom, koja je prema zahtjevu Naručitelja provedena, jedan je od prvih koraka u integralnom procesu poboljšanja i osiguranja karakteristika površina, koje će omogućiti da operacije uzlijetanja, slijetanja i kretanja zrakoplova budu sigurno obavljene. U okviru projekta određivanja nosivosti i stanja operativnih površina provedeni su istražni radovi koji su uključivali: ispitivanja građevnog tla i stijena, geofizička ispitivanja podloga, laboratorijska i terenska geomehanička ispitivanja posteljice (nasipa) i tamponskog sloja, laboratorijska i terenska ispitivanja asfaltnog kolnika, istražni radovi i ispitivanja svojstava betona, analiza, interpretacija i ocjena rezultata. Temeljem podataka relevantnih laboratorijskih i terenskih istražnih radova, te podataka o prometu (broju operacija zrakoplova kao i njihovom sastavu) u okviru ovog elaborata proveden je proračun nosivosti kolničkih konstrukcija operativne površine Zračne luke Split, uzletno sletne staze, staza za vožnju A i B te stajanke, ACN-PCN metodom. Izračun PCN vrijednosti operativnih površina ZL Split, proveden je za svaku od dionica određenih ovisno o tipu kolničke konstrukcije te fizičko mehaničkim karakteristikama materijala i slojeva kolničke konstrukcije. IGH institut bio je zadužen za: – Istražne radove u svrhu određivanja nosivosti i stanja operativnih površina zračne luke Split što uključuje brojna terenska istraživanja, laboratorijska ispitivanja i analize – Geotehnička istražna bušenja i ispitivanja parametara temeljnog tla – Istražni radovi i ispitivanja geofizike i seizmike – Terenska i laboratorijska ispitivanja ugrađenih donjih nosivih slojeva kolničke konstrukcije, ugrađenih slojeva betona, ugrađenih slojeva asfalta – Analiza i interpretacija rezultata – Elaborat s ocjenom stanja svih kolničkih konstrukcija – Završni elaborat s numeričkim proračunom nosivosti (PCN) svih postojećih struktura kolničkih konstrukcija

Slični Projekti

magnifiercrosschevron-downchevron-rightarrow-left