CESTE

Čvor Matulji

 • Usluga:Stručni nadzor
 • Sektor:Ceste
 • Vrijednost investicije:
  2,7 milijuna EUR
 • Trajanje projekta:
  2017 / 2019
 • Zemlja:
  Hrvatska
 • Naručitelj:
  Hrvatske ceste d.o.o.

Kompletan nadzor nad radovima dogradnje raskrižja DC3 (Matulji – tunel Učka) sa DC8, I. faza (1A, 1B, 1C)
Kružno raskrižje DC3 sa DC8

Sljedeća referenca

Elektrana KKE Osijek 500