Potvrdite kvalitetu svojih proizvoda certifkacijom stručnjaka Instituta IGH

IGH podržava usluge nezavisnih tijela IGH CERT i IGH HTO te svoje poslovanje odvija u skladu s međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001, ISO 5001 i OHSAS 18001

IGH HTO
IGH Cert

ISO 9001:2015

QUALITY MANAGEMENT STANDARD

ISO 14001:2015

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM STANDARD

OHSAS 18001:2007

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD

ISO 50001

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

IGH HTO

Tehnički Direktor

Igor Džajić

mr.sc., dipl.ing.građ.

INSTITUT IGH d.d. je jedino imenovano Hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (HTTO) u Republici Hrvatskoj, za provedbu ocjenjivanja i izdavanje Hrvatske tehničke ocjene (HTO) za cjelokupno područje građevnih proizvoda.

Imenovanje je provelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH, na temelju članka 45. Zakona o građevnim proizvodima (”Narodne novine” br.76/13, 30/14 i 130/17).
Unutar INSTITUTA IGH d.d. postavljena je organizacijska jedinica IGH HTO, koju čine odgovorne osobe imenovane za izradu i izdavanje Hrvatske tehničke ocjene (HTO).

Odgovorna osoba za IGH HTO brine se o poštivanju postupka izrade Hrvatski tehničkih ocjena, u skladu sa svim odredbama Zakona.

Dokumentacija za download

IGH Registar

234 KB, PDF

IGH Cert

Zdravko Baršić

mr.sc. dipl.ing.stroj.

IGH Cert pruža usluge certificiranja, odnosno ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

U sustavima 1 i 1+, IGH Cert je tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava građevnih proizvoda. U sustavu 2+ IGH Cert je tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za provedbu radnji izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda.

IGH Cert je akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 za usklađene i neusklađene tehničke specifikacije navedene u Potvrdi o akreditaciji br. 3055 (http://www.akreditacija.hr/registar).

Ovlaštenja za certificiranje dobivena su od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, da bi za usklađeno područje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima bila potvrđena prihvaćanjem prijave IGH Cert tijelima EU čime je IGH Cert postalo prijavljeno tijeloNotified body broj NB 2477. Područje ovlaštenja NB 2477 je izlistano na službenim stranicama EU, u sklopu tzv. NANDO baze.

U neusklađenom području, IGH Cert je odobreno tijelo (OT) – Approved body broj 1/05, prema Zakonu o građevnim proizvodima (ZGP) i pripadajućim pravilnicima i tehničkim propisima.
Područje ovlaštenja OT 1/05 izlistano je na stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14363.

Dokumentacija za download

Procedura Za Pokretanje Certifikacije

170 KB, PDF

IGH Cert Politika Kvalitete

444 KB, PDF

Zahtjev Za Ocjenjivanje I Provjeru Stalnosti Svojstava

73 KB, DOC

Zahtjev Za Izmjenu I Dopunu Certifikata

69 KB, DOC

Pravila 1: Pravila za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava

419 KB, PDF

Pravila 2: Pravila za uporabu certifikata i certifikacijskog simbola

192 KB, PDF

Pravila 3: Dijagram tijeka-procedura OIPSS

363 KB, DOC

Akreditacija_3055

1 MB, PDF

IGH Registar certifikata - 21.9.2020.

3 MB, PDF

Certifikacijske sheme

Zdravko Baršić

mr.sc. dipl.ing.stroj.

IGH Cert certificira građevne proizvode i kontrolu tvorničke proizvodnje prema certifikacijskim shemama za:

Usklađeno područje:

CPR1, CPR 1+, CPR 2+

Neusklađeno područje:

ZGP 1: kanalski poklopci i rešetke EN 124, plastične cijevi EN 12201, plastične cijevi EN 13476, plastične cijevi EN 14364, plastične cijevi EN 15874, plastične cijevi EN 1401, plastične cijevi EN 1451, plastične cijevi EN 1555

ZGP 1+: čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, ljevanoželjezne cijevi, plastične cijevi EN 12201, plastične cijevi EN 1796, plastične cijevi EN 15874, plastične cijevi EN 21003, zasuni i hidranti

ZGP 2+: beton

Dokumentacija za download

CPR 1+ 2020 Rev5

388 KB, PDF

CPR 1 2020 Rev5

533 KB, PDF

CPR 2+2020 Izd5

539 KB, PDF

ZGP 2+2020 Beton EN 206 Izd6

377 KB, PDF

ZGP 1_2020

874 KB, PDF

ZGP 1+ 2020

844 KB, PDF

Dragovoljna certifikacija

Zdravko Baršić

mr.sc. dipl.ing.stroj.

Osim zakonom uređenog dijela, IGH Cert pruža usluge i tzv. dragovoljnog certificiranja.
Dragovoljno certificiranje je postupak certificiranja provedbom radnji predviđenih za sustave 1, 1+ i 2+, u slučaju kada proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik želi certificirati proizvod/proizvodnju u višem (zahtjevnijem) sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava nego je to predviđeno u tehničkoj specifikaciji i zakonskoj regulativi.

Temeljem dragovoljnog certifikata ne smije se sastaviti Izjava o svojstvima niti proizvod označiti CE ili C oznakom, što je jasno navedeno na samom certifikatu.

Dokumentacija za download

Zahtjev Za Ocjenjivanje I Provjeru Stalnosti Svojstava

75 KB, DOC

Zahtjev Za Uporabu Dragovoljnog Certifikacijskog Simbola

63 KB, DOC

Application Form

75 KB, DOC

Pravila 1 Pravila Za Dragovoljno Potvrđivanje Sukladnosti

293 KB, PDF

Pravila 2: Pravila Za uporabu dragovoljnog certifikata

51 KB, PDF

Pravila 3 Dijagram Tijeka

113 KB, PDF

IGH Registar DC certifikata

60 KB, PDF