Našim klijentima smo garancija vrhunske kvalitete izvođenja projekata

Stručni nadzor nad izgradnjom građevina u svim područjima graditeljstva važan je dio usluge IGH

Direktor Zavoda za stručni nadzor i vođenje projekata
Aleksandar Šarić

dipl.ing.građ

Stručni nadzor

Institut IGH kombinira usluge iz svog opsežnog portfelja prema potreba klijenata, a u skladu sa zakonskim regulativama i pravilima struke. Stručni nadzor nad izgradnjom građevina u području niskogradnje, visokogradnje i energetike važan je dio usluga IGH, koje naši stručnjaci sinergijski spajaju sa savjetodavnim uslugama, prostornim planiranjem, urbanizmom, projektiranjem, izradom studija izvedivosti, stručnih mišljenja i vještačenja, procjena vrijednosti nekretnina i troškova izgradnje te stručnim poslovima iz područja građevinske fizike.

Usluge inzenjera po FIDIC-u te multidisciplinarne usluge nadzornih inženjera prema potrebi klijenta (građevinarstvo, geodezija, strojarstvo, elektrotehnika, i dr.) dio su našeg svakodnevnog poslovanja, primjenjujući medunarodno iskustvo i na najmanjim projektima. Pratimo vremensku i financijsku realizaciju i rješavamo vezanu problematiku izvodaca radova. Vršimo projektantski i tehnološki nadzor, kontrolna ispitivanja materijala i radova sukladno projektom definiranim tehničkim uvjetima kvalitete.