Projektiranje je jedna od temeljnih djelatnosti IGH

Inženjeri IGH koriste svoja stručna znanja i iskustvo kako bi ponudili dugoročno održiva rješenja i na najzahtjevnijim projektima.

Projektiranje i revizija

Izrađujemo projektnu i studijsku dokumentaciju za prometnice – ceste, željeznice i zračne luke, uključivši sve cestovne građevine na prometnicama – mostove, vijadukte i tunele te sve ostale prometne površine, parkirališta, prilaze i odmorišta. Projektiranje je jedna od temeljnih djelatnosti IGH, a pod time podrazumjevamo cijeli niz stručnih usluga u svim tržišnim sektorima:
Osmisljavanje i projektiranje cesta, zeljeznica, mostova, tunela, hidrotehnickih gradevina, industrijskih postrojenja i javnih gradevina, geotehnicko projektiranje
Pronalazenje rjesenja za posebno zahtjevne konstrukcijetesko opterecenih gradevina (celicane, rafinerije ili sportske hale)
Izrada svih razina projektne dokumentacije: idejnih rjesenja, idejnih i glavnih projekata, izvedbenih projekata i projekata izvedenog stanja
Izrada studijske i projektne dokumentacije za sve prometnice (autoceste, drzavne i ostale kategorije prometnica, parkiralista i podzemne garaze), zeljeznice i objekte na prometnicama – mostove, gradevine velikih raspona i slozene geometrije te tunele velikih duljina sa suvremenom sigurnosno – tehnickom opremom
Izrada tenderske dokumentacije za infrastrukturne projekte, gradevinsko tehnicke i prometne studije te studije opravdanosti, zastite okolisa i strucnih podloga za ishodenje lokacijskih i gradevinskih dozvola