IGH laboratoriji čine veći dio svih laboratorija u Hrvatskoj akreditiranih u području građevinarstva

Laboratoriji IGH čini više pojedinačnih laboratorija na više lokacija diljem Hrvatske (Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Pula, Varaždin, Dubrovnik) i inozemstva (Rusija, Gruzija, Kosovo)

Direktor Zavoda za materijale i konstrukcije
Slaviša Rajič

mr.sc. dipl.ing.građ.

Kontrola kvalitete i laboratorijske usluge

Vrhunski opremljeni laboratoriji IGH akreditirani su prema normi HRN EN ISO/IEC 17025 za širok spektar usluga ispitivanja i umjeravanja iz područja građevinske industrije. S više od 500 akreditiranih ispitnih metoda te širokim spektrom ispitnih metoda u neakreditiranom području, naši laboratoriji ispunjavaju zahtjeve osposobljenosti i čine veći dio svih laboratorija u Hrvatskoj. Svi laboratoriji opremljeni su vrhunskom opremom za laboratorijska, terenska ispitivanja, istraživačke usluge i umjeravanja mjerila.

Ispitni laboratoriji

Laboratoriji su u građevinarstvu zauzeli značajnu ulogu u gotovo svim fazama od projektiranja, izgradnje, procesa ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevinskih proizvoda. Laboratoriji IGH sudjeluju u provedbi kontrole kvalitete materijala, elemenata konstrukcija i svih radova pri izgradnji velikog broja građevina različitih vrsta, kako u zemlji tako i u inozemstvu.
Stalnim ulaganjem u razvoj, nabavom nove ispitne opreme te stalnim edukacijama zaposlenika, Laboratorij IGH je sposoban pružiti podršku svim ovim procesima.
Stručno osoblje ispitnih laboratorija kroz laboratorijska i terenska ispitivanja svojstava građevinskih materijala, proizvoda i konstrukcija, te ispitivanja kvalitete različitih vrsta voda i tla, svakodnevno stječe povjerenje kupaca zadovoljavajući kriterije ispitnih normi i ispunjavanjem primjenjivih zakona.
Laboratoriji IGH posjeduju sofisticiranu opremu za provedbu istražnih radova na svim vrstama građevinama sa ciljem utvrđivanja stanja gradiva i građevina.

Mjeriteljski laboratorij

Mjeriteljski laboratorij ima vrlo široko područje umjeravanja u laboratoriju i na terenu koje pokriva umjeravanje mjerila duljine, mjerila sile, vibracijskih stolova s mjernim sustavom, neautomatskih vaga i temperaturnih komora.
Kako bi zadovoljili zahtjeve tržišta, svakodnevnim trajnim poboljšanjem opreme i educiranjem osoblja, radimo na smanjenju svoje mjerne sposobnosti (CMC – Calibration and Measurement Capability). Terensko umjeravanje mjerila vršimo na području Hrvatske i susjednih država.

Popis normi iz područja akreditacije za Laboratorije IGH: