Visokogradnja

Jedna od ključnih djelatnosti u Institutu IGH je pružanje stručnih usluga u području visokogradnje gdje se ubrajaju stambene, poslovne, javne, sportske, gospodarske i druge građevine, kako javne tako i privatne namjene.

Voditeljica Odjela za arhitekturu i prostorno planiranje
Jasminka Kečanović Šimec

dipl.ing. arh

01Turizam

Turizam je jedna od ključnih gospodarskih grana, kako u Republici Hrvatskoj, tako i u zemljama bliskog okruženja. Razvoj turističkih potencijala je u stalnom porastu te se očekuje i porast građevinskih projekta u izgradnji novih smještajnih kapaciteta i obnovi i/ili proširenju postojećih. Pored samih građevina, dodatni izazov uvijek predstavlja prateća infrastruktura sa prometnim, zabavnim i sportskim sadržajima.

Institut IGH spreman je udovoljiti potrebama javnih i privatnih naručitelja kao konzultant koji bi mu pomogao u kreiranju i realizaciji novih turističkih sadržaja, sve sukladno zakonskim propisima i novim trendovima iz graditeljske industrije u tom specifičnom području. Stručnjacima IGH koji se bave ovim segmentom poslovanja poznata su očekivanja, mogućnosti i ograničenja pri realizaciji građevinskih projekata u turističkom segmentu gospodarstva, što potvrđuje i činjenica da sudjeluju u trenutno najvećoj investiciji u hrvatskom turizmu – ultra luksuznom turističkom resortu Projekt Kupari, Dubrovnik.

Prikaži više

Prikaži manje

02Komercijalni i stambeni objekti

Pored jasno definiranih građevina koje imaju komercijalnu namjenu (poslovni objekti) ili su predviđeni isključivo za stanovanje (stambeni objekti), današnji koncept života utječe na sve učestalije definiranje prostora mješovite namjene, tzv. stambeno-poslovnih objekata.

Kako svaka od navedenih namjena mora biti planirana i izvedena prema specifičnim uvjetima, gdje se razina uspješnosti definira dodatnim kriterijima i analizama, Institut IGH nastupa kao partner i savjetnik naručiteljima koji nudi cjelokupnu uslugu, od izrade preliminarnih analiza, planova i procjena, preko projektiranja i stručnog nadzora do vođenja cjelokupnog projekta. Lista projekata na kojima je IGH dokazao svoje kompetencije utemeljene na znanju i iskustvu iz ovog područja je iznimno duga i dokazuje osim dugogodišnjeg iskustva također i širinu referenci.

Prikaži više

Prikaži manje

03Javni objekti i sportska infrastruktura

Objekti javne namjene i sportske infrastrukture u koje se ubrajaju objekti kulture, zdravstveni objekti, objekti javne uprave, ugostiteljski objekti, otvoreni i zatvoreni sportski te rekreativni objekti, parkovi i sl. razlikuju se od ostalih objekata, jer njihovo planiranje i izgradnja podliježe dodatnim specifičnim propisima uz one koje se smatraju uobičajenim u postupcima gradnje.

Bilo da se radi o javnim ili privatnim naručiteljima takvih objekta, IGH je kapacitiran pomoći im u prepoznavanju njihovih potreba kao i u realizaciji projekta koji će zadovoljiti posebne uvjete u planiranju, projektiranju i gradnju, na način da se osigura potpuna funkcionalnost objekta uz sigurnost korisnika te ekonomično održavanje.

U Institutu IGH vodi posebna pažnja da stručnjaci koji rade u ovom području imaju potrebna znanja te odgovarajuće licence, a uspješni rezultati se mogu vidjeti iz bogate liste referenci.

Prikaži više

Prikaži manje