Inženjerske građevine

Institut IGH nezaobilazna je postaja za sve usluge potrebne svim inženjerskim građevinama, od idejnih rješenja i izrade svih projekata, testiranja i stručnog nadzora tijekom izgradnje do njihovog održavanja i sanacije.

Direktor Zavoda za Projektiranje
Mario Ille

dr.sc., dipl.ing.građ.

01Gospodarenje građevinama

Održavanje cesta i cestovnih građevina u proširenom smislu i u vremenskom kontekstu pripada skupu djelatnosti koje se nazivaju gospodarenjem građevinama. Radi se o poslovnom procesu koji obuhvaća djelatnosti kojima se optimalizira korištenje određene građevinske infrastrukture tako da se tijekom unaprijed određenog razdoblja ostvari najveća moguća korist.

Institut IGH nudi konzultantske usluge u pogledu organizacije gospodarenja građevinama, vlastite specijalističke alate za podršku donošenju kratkoročnih i dugoročnih odluka o ulaganjima u održavanje, kao i servis pri uvođenju procedura rada.

Dodatno, Institut IGH je opremljen sofisticiranom terenskom opremom za ispitivanja građevina na licu mjesta, a u suradnji s laboratorijima Instituta IGH rješava probleme svih tipova postojećih građevina (infrastrukturnih, energetskih, prometnica i objekata na njima pa sve do sustava upravljanja mrežom autocesta). U sklopu ove djelatnosti razvilo se i projektiranje sanacija različitih infrastrukturnih, ali i drugih objekata. Institut IGH nudi projekte sanacija mostova, zgrada spomeničke baštine, projekte rekonstrukcije industrijskih i drugih objekata, kolničkih konstrukcija, provođenje usluga stručnog nadzora nad sanacijama i rekonstrukcijama.

Tijekom proteklih 10-tak godina izvršeno je stotinjak što istražnih radova, što izrade projekata sanacija, kao i praćenja provedbe sanacijskih radova kroz projektantski, stručno – specijalističkog nadzora i kontrolna/tekuća ispitivanja. Građevine na kojima su provedene navedene aktivnosti su prvenstveno mostovi i nadvožnjaci (njih 60-70), ab konstrukcije u visokogradnji (bolnice, stambeno-poslovne građevine, tvornički objekti, dvorane, škole, vrtići), građevine hidro- termo- i nuklearnih elektrana, postrojenja za preradu otpadnih voda, kanalizacijski kolektori, tankvane, tuneli, aerodromske servisne površine, visoki dimnjaci, te spomenici kulture.

Posebno mjesto među poslovima vezanim uz održavanje infrastrukture u zadnje vrijeme zauzimaju projekti kategorizacije nosivosti i sanacije/rekonstrukcije željezničkih mostova te provedba stručno – specijalističkog nadzora i kontrola kvalitete izvedenih radova nad radovima rekonstrukcije i sanacije konstruktorskih željezničkih građevina (propusta i mostova).

Neke od izdvojenih referenci:

1. HŽ Infrastruktura d.o.o._ Izrada projektne dokumentacije sanacije mosta (idejni, glavni i izvedbeni projekt sanacije – konstruktorski i geotehnički, geodetski elaborat postojećeg stanja rasponskog sklopa i donjeg ustroja riječnog dijela mosta te elaborat hidrografskih snimanja u zoni mosta) i projektantski nadzor nad izvođenjem radova
2. HŽ Infrastruktura d.o.o._ Projekt kategorizacije nosivosti čeličnih željezničkih mostova („Rječina rešetkasti“, „Kupa Karlovac“, „Globornica“, „Drava“, „Stara Drava“, „Karašica“, „Sava Jakuševac“, „Krapina“, „Česma“, „Črnec“, „Radljevac“, „Stara Foša“, „Butišnica“, „Krka“, „Bobotski kanal“, „Bosut“, “Trnava“, „Odvodni kanal“, „Pazinčica“)
3. HŽ Infrastruktura d.o.o._ Projekt kategorizacije nosivosti masivnih željezničkih mostova
4. HŽ Infrastruktura d.o.o._ Stručno-specijalistički i tehnološki nadzor nad radovima sanacije željezničkog mosta „SAVA JAKUŠEVAC“ u km 10+125 pruge Sesvete-Velika Gorica
5. HŽ Infrastruktura d.o.o._ Stručno-specijalistički i tehnološki nadzor nad radovima sanacije željezničkog mosta “Sava – zeleni” u km 427+754,67 pruge M202 Zagreb GK-Rijeka i u km 421+036 pruge M104 Zagreb GK-Sisak

Prikaži više

Prikaži manje