Aerodromi

U projektima razvoja aerodroma Institut IGH nudi kompleksan multidisciplinaran pristup od savjetovanja, vođenja projekta, planiranja, istražnih radova, studija vezanih za okoliš, svih faza projektiranja, nadzora i podrške u realizaciji

Direktor RC Split
Ante Katić

dipl. ing. građ.

01Aerodromi

Institut IGH cijeni specifične zahtjeve i očekivanja klijenata na ovako izazovnim projektima te je, koristeći najbolje prakse, stručnost i iskustvo, potpuno posvećen kontroli troškova, vremena, svih rizika i efikasnosti samog procesa.

Zračni promet bilježi agresivan rast u posljednjim godinama kako u segmentu prijevoza putnika tako i još izraženije, u segmentu prijevoza roba te s tog aspekta ostavlja iza sebe sve druge vrste prometa. Zračni promet ima izniman utjecaj na poslovna, politička, gospodarska i turistička kretanja na globalnoj razini. A slijedom toga, aerodromi su ključni element gospodarskog uspjeha lokalne zajednice i zemlje te poluga razvoja investicija, turizma i trgovine. Europski zrakoplovni sektor jedan je od najuspješnijih dijelova europskog gospodarstva i vodeća je industrija u svijetu. Svake godine 900 milijuna putnika zračnih putova putuje, od i unutar Europske unije, čineći trećinu svjetskog tržišta.

Institut IGH osvojio je ključnu rolu na najznačajnijem projektu aerodroma u regiji u posljednjih nekoliko godina – Projektiranje i koordinacija projektiranja za Zračnu luku Franjo Tuđman u Zagrebu, realiziranu od 2013. godine i uspješno dovršenu i otvorenu za promet u ožujku 2017. godine. Primijenjeno rješenje odabrano je kao najbolji koncept sa aspekta urbanog planiranja, kvalitete prostora, fleksibilnosti, funkcionalnosti, energetske učinkovitosti i konstrukcijskog rješenja. Iskusnim i odgovornim pristupom, multidisciplinarni tim IGH je efikasnim upravljanjem svojim zadacima i izvanjskim rizicima izvršio ciljeve naručitelja po pitanju kvalitete i dinamike.

Izdvajamo neke od ostalih referenci u području aerodroma:
• Glavni projekt konstrukcije Proširenja stajanke u Zračnoj luci Split
• Izrada idejnog rješenja, plan razvoja, studije utjecaja na okoliš, i idejni projekt za ishođenje lokacijske dozvole za novu putničku zgradu i rekonstrukciju i dogradnju uzletno-sletne staze i manevarskih površina za Zračno pristanište Mali Lošinj.
• Istražni radovi u svrhu određivanja nosivosti i stanja operativnih površina Zračne luke Split (uzletno sletna staza, stajanke i staze za vožnju), i to: geotehnička istražna bušenja i ispitivanja parametara temeljnog tla, istražni radovi i ispitivanja geofizike i seizmike, terenska i laboratorijska ispitivanja ugrađenih donjih nosivih slojeva kolničke konstrukcije, ugrađenih slojeva betona, ugrađenih slojeva asfalta, analiza i interpretacija rezultata, ocjena stanja kolničkih konstrukcija, i završni elaborat sa numeričkim proračunom nosivosti (PCN) svih postojećih struktura kolničkih konstrukcija za Zračnu luku Split.

Prikaži više

Prikaži manje