Aerodromi

Međunarodna zračna luka “Franjo Tuđman” Zagreb

 • Usluga:Projektiranje i revizija / Istraživanja, studije i planska dokumentacija
 • Sektor:Aerodromi
 • Vrijednost investicije:
  236 mil. eura
 • Trajanje projekta:
  2011 / 2018
 • Zemlja:
  Hrvatska

Projekt novog putničkog terminala Međunarodne zračne luke “Franjo Tuđman” u Zagrebu uspješno je završen 2018. godine, čime je Zagrebu omogućena veza sa značajno većim brojem svjetskih destinacija te povećanje broja putnika u avionskom prometu. Koordinacijom i izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, Institut IGH dao je svoj doprinos ovom za Hrvatsku iznimno važnom projektu.

Novi putnički terminal, u oblikovno i funkcionalnom smislu, tlocrtno razlučuje 3 dilatacijske cjeline: glavnu zgradu i linearne strukture prostornih izdanka („pier”-a) lijevo i desno. Ispred zgrade je osam avio mostova koji vode prema uzletno-sletnoj stazi. Glavna se zgrada sastoji od armiranobetonske konstrukcije sa naknadno prednapetim stropnim pločama (prizemlje i tri kata).

Krovna čelična rešetkasta konstrukcija glavne zgrade tipa „Mero„ je valovita ploha dvostruke zakrivljenosti (pozitivne i negativne) koja u svom prednjem dijelu zavija prema pisti tvoreći fasadu, a u produžetku svodove izdanka. Visina vrha čelične krovne konstrukcije varira od +20,00 m do 34,00 m. Lijevi i desni izdanak sastoji se od monolitne armiranobetonske konstrukcije (prizemlje + dva kata). Drugi kat je natkriven cilindričnom krovnom konstrukcijom prostorne čelične rešetke promjenjive visine također tipa „Mero“.

Očekivani godišnji kapacitet putnika u prvoj fazi rada terminala je 5 milijuna, do 8 milijuna u punoj funkcionalnosti, dok mu je bruto površina oko 65.000 m².

Sljedeća referenca

Istarski Ipsilon