KRAJOBRAZNO UREĐENJE

Vrtni Grad Duga Resa

  • Usluga:Projektiranje i revizija
  • Sektor:Zaštita okoliša
  • Trajanje projekta:
    2018 / 2018
  • Zemlja:
    Hrvatska

Institut IGH pružio je usluge izrade idejnog i glavnog projekta (izvorni park prema nacrtima iz 1916. godine) krajobraznog uređenja Parka Dr. Franje Tuđmana – Vrtni Grad, Duga Resa.

Sljedeća referenca

PUO Baranja (AC Beli Manastir – Osijek)