KORIŠTENJE I ZAŠTITA VODA

UPOV POREČ

 • Usluga:Projektiranje i revizija
 • Sektor:Hidrotehnika
 • Vrijednost investicije:
  38 milijuna EUR
 • Trajanje projekta:
  2016 /
 • Zemlja:
  Hrvatska

Projekt “Sustav odvodnje s uređajima za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) grada Poreča“ za cilj ima unaprijediti kompletan sustav odvodnje na način da se postojeći kolektori rekonstruiraju i izgrade novi tamo gdje je potrebno priključiti nove korisnike. Ukupna dužina rekonstruiranih i novoizgrađenih kolektora zajedno sa crpnim stanicama iznosi 77,8 km. Također će se podići stupanj pročišćavanja otpadne vode koja se ispušta u more za čitav sustav izgradnjom 4 uređaja za pročišćavanje otpadne vode zajedničkog kapaciteta 137 000 ES. Kvaliteta otpadnih voda sa 4 UPOV-a, obrađena tehnologijom membrana, moći će ispuniti i zahtjeve za navodnjavanjem zelenih površina i poljoprivrede u regiji bez daljnjeg opterećivanja sustava vodoopskrbe.

Jednako tako, važno je spomenuti i koncept ponovne uporabe mulja koji obuhvaća kompostiranje i solarno sušenje mulja. Ovakav mulj moći će se koristiti u poljoprivredi, parkovima i na drugim zelenim površinama, npr. za hidrosjetvu kod ozelenjavanja okoliša na prometnicama ili za proizvodnju bioplina, odnosno energije.

Projekt se provodi u gradu Poreču i trima općinama Tar-Vabrigi, Funtani i Vrsaru. Glavni ciljevi projekta su:
Poboljšanje kvalitete vode za piće i zaštita okoliša
Smanjenje gubitaka u vodoopskrbnom sustavu
Novih 6.300 ljudi spojenih na sustav odvodnje te podizanje ukupne priključenosti stanovništva na sustav odvodnje na 90%
Izgradnja 4 uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kako bi pročišćavanje otpadnih voda na području Poreča i okolice bilo na najvišem stupnju
Obnova i rekonstrukcija postojećih 22,8 km sustava odvodnje te izgradnja dodatnih 55 km cjevovoda u sustavu odvodnje
Izgradnja 24 nove crpne stanice i rekonstrukcija 11 postojećih
nabava opreme za održavanje i upravljanje sustavom odvodnje te nabava i implementacija geoinformacijskog sustava (GIS)

(izvor: http://www.voda.hr/hr/eu/porec)

Institut IGH angažiran je na uslugama izrade idejnog rješenja te idejnog i glavnog projekta.

Sljedeća referenca

Željeznička pruga Botovo – Zagreb – Rijeka