POSLOVNI OBJEKTI

SKY OFFICE ZAGREB

 • Usluga:Stručni nadzor
 • Sektor:Visokogradnja
 • Vrijednost investicije:
  598 mil kn
 • Trajanje projekta:
  2010 / 2011
 • Zemlja:
  Hrvatska

Lokacija nove poslovne zgrade nalazi se u zapadnom dijelu grada na križanju Zagrebačke avenije i buduće produžene Vrapčanske ceste. Projektirana građevina smještena je u okolišu poslovnih i višestambenih objekata kolektivne izgradnje.

Građevina se definira kao ekskluzivan i reprezentativan poslovni kompleks koji uz poslovno značenje za investitora ima urbanističku važnost za grad Zagreb kao “landmark”. Namjena građevine je poslovna sa pojedinačnim stanovima za poslovne partnere i upravu. Od popratnih sadržaja u tornjevima nalaze se ekskluzivni restoran i bar, vrtovi i terase te apartmani.

Izgradnja zgrade dovršena je 2011. godine, a IGH institut proveo je stručni i financijski nadzor nad izgradnjom.

 

 

 • Dovršen:
  • 2011. godine
 • Tlocrt u obliku leće sa:
  • 22 etaže

 

 

 

Zgrada je projektirana u dva individualna dijela jednake visine s četiri povezane podzemne garažne etaže. Nadzemni dio sastoji se od dva tornja, svaki u tlocrtnom obliku “leće” sa 22 etaže, koje su od 2. do 14. kata povezani. Unutar svake “leće” smještena je vertikalna komunikacijska jezgra s pet dizala i dva stubišta koja direktno povezuje sve katove od podruma do zadnjeg kata.

Nosivu konstrukciju čine armiranobetonska temeljna ploča (debljine 2,6 metara ispod tornjeva), armiranobetonskih stupova i armiranobetonske stropne ploče sa gredom na rubu ploče, armiranobetonskih zidova u području jezgri liftova i stubišta te obodnih armiranobetonskih zidova u podrumskim etažama.

Ukupna površina objekta iznosi 73.010 m², od čega na podzemne površine otpada 28.829 m², a na nadzemne 44.181 m². Podzemna garaža objekta raspolaže sa 670 PGM.

 • Naručitelj:

  Officium partner

 • Dalekovod ulaganja

Sljedeća referenca

KONTEJNERSKI TERMINAL LUKA PLOČE