ŽELJEZNICE

Željeznička pruga Škrljevo – Rijeka – Jurdani

 • Usluga:Istraživanja, studije i planska dokumentacija / Projektiranje i revizija
 • Sektor:Željeznice
 • Vrijednost investicije:
  360 milijuna EUR
 • Trajanje projekta:
  2016 /
 • Zemlja:
  Hrvatska

Na projektu rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka na dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani-Šapjane (državna granica sa Slovenijom) u duljini od oko 40 kilometara, Institut IGH angažiran je na uslugama izrade studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš te idejnog i glavnog projekta. Investicija započeta 2016. godine vrijedna je 360 milijuna EUR-a.

Pruga je projektirana za maksimalnu brzinu od 80 km/h. Projekt je izuzetno zahtjevan, specifičnost dionice je reljefno i geološki vrlo složeni teren, uzdužni nagibi pruge su maksimalni te prolaz željezničke pruge kroz najuži dio urbanog gradskog područja Rijeke s izuzetnom izgrađenošću, s nizom zaštićenih kulturnih dobara, složenom gradskom komunalnom infrastrukturom, presijecanjem gradske cestovne mreže. Na dionici su 3 tunela, 3 velika vijadukta ili mosta, niz nadvožnjaka i podvožnjaka.

Rekonstrukcijom i obnovom navedene dionice omogućit će se kvalitetan servis riječkog lučkog bazena (dopremanje i otpremanje tereta iz 5 lučkih područja), a s obzirom da oko 70% trase prolazi gradskim tkivom, planirano je uvođenje gradskog i prigradskog putničkog prometa.

Sljedeća referenca

CGO Bikarac – ugradnja MBO, Šibenik