ŽELJEZNICE

Željeznička pruga Škrljevo – Rijeka – Jurdani

 • Usluga:Istraživanja, studije i planska dokumentacija / Projektiranje i revizija
 • Sektor:Željeznice
 • Vrijednost investicije:
  300 milijuna EUR
 • Trajanje projekta:
  2016 /
 • Zemlja:
  Hrvatska

Na projektu rekonstrukcije postojeće i izgradnje druge staze na dionici Škrljevo-Rijeka-Jurdani u duljini od 27 kilometara, Institut IGH angažiran je na ulugama izrade studije izvodljivosti, studije procjene utjecaja na okoliš te idejnog i glavnog projekta.

Sljedeća referenca

CGO Bikarac – ugradnja MBO, Šibenik