MORSKE LUKE

Putnička luka Gruž

 • Usluga:Projektiranje i revizija / Upravljanje projektima i savjetovanje / Stručni nadzor
 • Sektor:Pomorske građevine
 • Vrijednost investicije:
  350.000 EUR
 • Trajanje projekta:
  2010 / 2011
 • Zemlja:
  Hrvatska
 • Naručitelj:
  LU Dubrovnik

Na ovoj dubrovačkoj luci odrađeni su radovi rekonstrukcije i dogradnje, a poseban izazov predstavljala je činjenica da je luka za vrijeme radova morala biti funkcionalna. Također, riječ je o vrlo uskom akvatoriju koji je predstavljao dodatan izazov za projektante i same izvođače radova, ali na koncu, Dubrovnik je dobio luku u koju će moći pristići i najveći svjetski kruzeri.

IGH je bio zadužen za projektiranje, savjetovanje i nadzor radova na luci Gruž. Dokovi za pristizanje brodova produženi su za nekoliko metara, a i dubina gazišta za iste sada iznosi minimalno 11 metara. Uz to, radilo se i na pojačavanju molova i svih betonskih konstrukcija u luci.

 

 • Lokacija
  • DUBROVNIK
 • Dubina gazišta:
  • min. 11 metara

Projekt lučke kapetanije Dubrovnik financira se kroz zajam EBRD-a uz ugovorne ugovore FIDIC-a. Cilj projekta je unapređenje i proširenje kapaciteta putničkih objekata putem rehabilitacije i izgradnje vezova 16 i 17, a kako bi se osposobila za pristajanje najvećih kruzera gdje će se u konačnici dobiti cca. 900 m obalne linije. Specifičnost ovog projekta je zahtjev da luka za cijelo vrijeme izgradnje mora biti funkcionalna u dovoljnoj dužini za prijem određene veličine brodova.

Postojeći vez 16 proširen je za dodatnih 30 m duljine, a izgrađen je i novi vez 17.

U sklopu projekta izvršeno je:

 • Proširenje veza 16
  Podvodna iskopavanja / jaružanje
  Podvodno betonsko temeljenje
  Predfabriciranje RC zidnih elemenata s postavljanjem elemenata In situ armatura i lijevanje masivnih betonskih stupova
  ugradnja dizalica, bokobrana, sigurnosnih ljestve i morskog svjetla
  Završni radovi u arhitektonskom kamenu
  Kamen i asfalt
 • Proširenje veza 17
  Izvođenje bušotina RC do 30 m dubine (d = 1500 / 1800mm)
  Pile glave
  Predfabriciranje RC nosača s položajem na glavama pilota i konsolidacijom
  In situ izvršenje RC palube na vrhu
  ugradnja dizalica, bokobrana i sigurnosnih ljestvi
  Završni radovi u arhitektonskom kamenu
  Kamen i asfalt
 • Instalacijski radovi
  Električna instalacija i osvjetljenje mrežom niske struje
  instalacija vodoopskrbe
  Drenažna mreža

Autor fotografije: Bracodbk – Vlastito djelo postavljača, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7718398

Sljedeća referenca

Klizište Grmoščica u Zagrebu