SPOMENIK KULTURE

Palača Šećerana u Rijeci

 • Usluga:Stručni nadzor
 • Sektor:Visokogradnja
 • Vrijednost investicije:
  3,56 milijuna EUR
 • Trajanje projekta:
  2018 /
 • Zemlja:
  Hrvatska
 • Naručitelj:
  Grad Rijeka

Rekonstrukcija “Palače šećerane” u Rijeci, zgrada pod zaštitom spomenika kulture izgrađena polovicom 18.stoljeća. Izvodi se kompletna rekonstrukcija objekta (krov, fasada, unutrašnjost objekta, kompletne instalacije, konstruktivni elementi …), kao i dio konzervatorsko-restauratorskih radova. Zgrada će biti u funkciji muzeja, te će imati i druge sadržaje: kancelarije te dio komercijalnih prostora. Uređuje se kao jedan od objekata povodom godine 2020. kada će Rijeka biti Europska prijestolnica kulture-EPK.

Sljedeća referenca

Čvor Matulji