JAVNI OBJEKTI

Obnova i rekonstrukcija kompleksa dvorca Eltz u Vukovaru

  • Usluga:Upravljanje projektima i savjetovanje / Stručni nadzor
  • Sektor:Visokogradnja
  • Zemlja:
    Hrvatska

Predmetna građevina je 1. I 2. faza rekonstrukcija postojećih građevina kompleksa dvorca Elzt u Vukovaru a što obuhvaća Glavni dvor bruto površine 4318 m2 , Paviljon za goste bruto površine 2279 m2 i Zgradu tehnike bruto površine 237 m2.

Građevina je rekonstrukcijom privedena namjeni Gradskog muzeja.

U postojećim građevinama rekonstruirani su svi prostori po etažama, dok je unutar dvorišta izgrađen novi dio za smještaj energetskih kapaciteta. Kako se radi o povijesnim građevinama pod zaštitom, pri rekonstrukciji su poštovani svi zahtjevi glede povijesnih karakteristika i oblika.Kod rekonstrukcije su izvedene sve nove instalacije unutar građevine. Građevine Velikog dvora i Paviljona za goste građene su opekom starog formata s drvenim roženičkim krovištem, dok je Zgrada tehnike izvedena kao armirano-betonska.

Usluga Instituta IGH obuhvaća poslove vođenja projakta i provođenje stručnog nadzora, tehničkog i stručnog savjetovanja.

Finacirano sredstvima Razvojne ba Predmetna građevina 3. faza rekonstrukcija postojećih građevina kompleksa dvorca Eltz u Vukovaru a što obuhvaća Zgradu Kolnice površine 597,5 m2 , Sjemenarsku stanicu-Zbirka Bauer površine 516,8 m2, Vrtlarevu kućicu površine 70 m2 i vratarevu kuću površine 35,20 m2 te 3. faza rekonstrukcija postojećih građevina kompleksa dvorca Elzt u Vukovaru a što obuhvaća Zgradu Kolnice površine 597,5 m2 , Sjemenarsku stanicu-Zbirka Bauer površine 516,8 m2, Vrtlarevu kućicu površine 70 m2 i vratarevu kuću površine 35,20 m2.

U postojećim građevinama rekonstruirani su svi prostori po etažama. Kako se radi o povijesnim građevinama pod zaštitom, pri rekonstrukciji su poštovani svi zahtjevi glede povijesnih karakteristika i oblika.Kod rekonstrukcije su izvedene sve nove instalacije unutar građevine. Građevine su građene opekom starog formata s drvenim roženičkim krovištem. Financirano sredstvima Razvojne banke Vijeća Europe.

Sljedeća referenca

NE KRŠKO