Nova zgrada Plive

 • Usluga:Upravljanje projektima i savjetovanje
 • Sektor:Visokogradnja
 • Vrijednost investicije:
  3,3 mil kuna
 • Trajanje projekta:
  2013 / 2018
 • Zemlja:
  Hrvatska

Ovim Projektom se na lokaciji u Savskom Marofu (Prigorje Brdovečko) izgradila nova zgrada kontrole kvalitete poduzeća Pliva. Namjena zgrade je objedinjavanje osiguranja i kontrole kvalitete. Namjena prostora je dijeljena između klasičnih uredskih prostora, tehnoloških prostora sa laboratorijima te ostalih tehničkih prostora. Zgrada je opremljena potrebnom infrastrukturom (instalacijama). BRP je cca 2.000 m2. Pored izgradnje zgrade, u obimu Projekta je bilo i uređenje okoliša sa vanjskom infrastrukturom te opremanje prostora.

IGH je na projektu pružio savjetodavne usluge građevinskog inženjera te konzultantske usluge iz područja upravljanja projektom u svim fazama Projekta, a što je uključivalo:
– aktivnosti pri komunikaciji sa krajnjim korisnikom u definiranju i planiranju projektnih zadataka i planova;
– pregled i davanje stručnih komentara na izrađenu projektno tehničku dokumentaciju;
– sudjelovanje u komunikaciji sa nadležnim tijelima uprave tijekom ishođenja dozvola i inspekcijskih pregleda;
– izrada ponudbene dokumentacije; provođenje postupka tenderiranja sa analizom pristiglih ponuda ostalih sudionika u gradnji;
– sudjelovanje u pregovaračkom postupku i ugovaranju;
– koordinacija i aktivna komunikacija sa sudionicima projekta;
– praćenje i kontrola izvođenja radova te kontrola planova;
– savjetovanje Investitora u tehničkom, pravnom i financijskom dijelu, i dr.

 • Naručitelj:

  Pliva (Teva Group)

Sljedeća referenca

Izgradnja i modernizacija INA benzinskih postaja