upravljanje projektima

Lijevi nasip rijeke Save

  • Usluga:Istraživanja, studije i planska dokumentacija / Upravljanje projektima i savjetovanje
  • Sektor:Zaštita okoliša
  • Trajanje projekta:
    2013 / 2015
  • Zemlja:
    Hrvatska

Studija o utjecaju na okoliš za izgradnju lijevog nasipa rijeke Save od ušća Lužnice do ušća Sutle i glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu povjerena je Institutu IGH 2013. godine od strane investitora Hrvatskih voda te je uspješno završena 2015. godine. Pružene usluge IGH obuhvaćaju koordinaciju projekta, vođenje i izradu studije te vođenje postupka pri Nadležnom tijelu.

Sljedeća referenca

MINT Održivi razvitak otoka Istarske županije