CESTE

Klizište u Aleji Bologne, Zagreb

  • Usluga:Terenski istražni radovi / Projektiranje i revizija / Stručni nadzor
  • Sektor:Ceste
  • Trajanje projekta:
    2013 / 2014
  • Zemlja:
    Hrvatska

Klizišta u Aleji grada Bologne u Zagrebu aktivirala su se u veljači 2013. godine. Odronjeni materijal zatrpao je dio Aleje grada Bologne, tako da je promet iz sigurnosnih razloga prekinut sjevernim kolničkim trakom (smjer Zaprešić).

Klizišta su se pojavila iznad zida 6, jednog od devet zidova izvedenih za osiguranje stabilnosti zasjeka uz Aleju grada Bologne na potezu od Podsusedskog tunela do čvora Jarek (šesti zid od tunela).

Aktiviranju klizišta prethodile su obilne snježne oborine tijekom siječnja i veljače popraćene naglim topljenjem snijega. Klizanjima je bila zahvaćena strma padina nagnuta prema jugozapadu. Nagib padine u donjem dijelu je promjenjiv od 48º do 61º, prosječno 52º. U zoni nastalih klizanja bilo je potencijalno ugroženo cca 4 ha kosine iznad Aleje grada Bologne. Visina do koje je padina bila zahvaćena klizanjem dopirala je do 35 m iznad kolnika. Ukupna visina strme padine iznad prometnice je cca 140 m, dok najstrmiji dio nagiba strmijeg od 1:1 doseže do 50-tak m iznad kolnika.

Sljedeća referenca

A1, dionica Tunel „Sveti Rok“ – Maslenica (Terramesh)