Izgradnja i modernizacija INA benzinskih postaja

 • Usluga:Projektiranje i revizija / Upravljanje projektima i savjetovanje
 • Sektor:Visokogradnja
 • Vrijednost investicije:
  1,6 mil EUR
 • Trajanje projekta:
  2011 / 2012
 • Zemlja:
  Hrvatska
 • Naručitelj:
  INA

Projektom modernizacije INA BP modernizirala se postojeća mreža benzinskih postaja INA_e u RH, a prema sljedećim obimima radova: Izgradnja novih benzinskih postaja; Uklanjanje benzinskih postaja – rušenje; Rekonstrukcija zgrade; Rekonstrukcija sa zamjenom zgrade i Rekonstrukcija vezana uz zgradu+tehnologija goriva+vanjski prodajni prostor. Organizacija i koordinacija tima projektanata i drugih stručnjaka u izradi podloga, elaborata (PGP) te projektno-tehničke dokumentacije pri modernizaciji INA BP na različitim lokacijama u RH bila su zaduženja Instituta IGH.

Dodatnim projektom su obuhvaćene i sve aktivnosti u planiranju, projektiranju, ishođenju potrebnih akata i dozvola, gradnju oko 40 novih te rekonstrukciju oko 250 benzinskih postaja na području Hrvatske, a IGH je angažiran za usluge upravljanja projektom u svim fazama pojedinog projekta.

Sljedeća referenca

Avenue Mall