AUTOCESTE

Istarski Ipsilon

 • Usluga:Kontrola kvalitete i laboratorijske usluge
 • Sektor:Ceste
 • Vrijednost investicije:
  160 milijuna EUR
 • Trajanje projekta:
  2018 / 2021
 • Zemlja:
  Hrvatska
 • Naručitelj:
  BOUYGUES T.P.

Na projektu izgradnje punog profila autoceste ISTARSKI IPSILON – A8, dionica: Rogovići – Lupoglav, od km 0-252,73 do km 27+860,00 (u dužini cca 28 km), Institut IGH angažiran je za kontrolna ispitivanja na Istarskom ipsilonu – istarskoj autocesti, faza 2B1 od postojećeg čvora Rogovići, preko Lupoglava do Vranje, ukupne duljine cca 27 km.

Trasa je podijeljena u 5 poddionica u ukupnoj dužini cca 28 km. Izvodi se 42 inženjerske građevine od čega: 11 podvožnjaka, 3 nadvožnjaka, 11 vijadukata, 8 potpornih zidova, 3 mosta, 2 propusta, 3 putna prolaza i 1 pilotska stijena

Sljedeća referenca

Palača Šećerana u Rijeci