HOTELI

TURISTIČKO NASELJE AMARIN U ROVINJU

 • Usluga:Stručni nadzor
 • Sektor:Visokogradnja
 • Vrijednost investicije:
  120 mil kuna
 • Trajanje projekta:
  2011 / 2013
 • Zemlja:
  Hrvatska
 • Naručitelj:
  Maistra

Institut IGH angažiran je za usluge Stručnog nadzora i praćenja radova na uklanjanju građevina apartmanskog naselja B1, izgradnja novih apartmana B1, rekonstrukcija restorana, rekonstrukcija bazena i uređenje okoliša na projektu izgradnje turističkog naselja Amarin u Rovinju. Vrijednost ukupne investicije je 120.000.000,00 kn, a projekt je trajao od 2011. – 2013. godine.

Sljedeća referenca

Sportska dvorana Višnjik, Zadar