Hidrocentrale

Hidrocentrala Lešće

  • Usluga:Projektiranje i revizija
  • Sektor:Hidrotehnika
  • Trajanje projekta:
    / 2010
  • Zemlja:
    Hrvatska

Institut IGH je kao vodeći partner konzorcija sudjelovao u izradi izvedbenog projekta za posljednju hidroenergetsku građevinu izgrađenu u RH, HE Lešće na rijeci Dobri, dovršenu 2010. godine.

Sljedeća referenca

Klizište u Aleji Bologne, Zagreb