studije

Grad Split – prometna studija

 • Usluga:Istraživanja, studije i planska dokumentacija
 • Sektor:Ceste / Željeznice / Pomorske građevine / Aerodromi
 • Vrijednost investicije:
  1,2 mil EUR
 • Trajanje projekta:
  2009 / 2011
 • Zemlja:
  Hrvatska
 • Naručitelj:
  Grad Split

Nakon dugogodišnjih diskusija motiviranih problemima funkcioniranja prometnih sustava na širem području grada Splita, i aktualnih rasprava na temu snažnijeg poticanja i aktiviranja razvojnih potencijala splitske konurbacije, naručena je izrada Prostorno – prometne studije šireg područja grada Splita. Riječ je o stručnoj podlozi kojoj je osnovni cilj identificirati na tehničkoj razini mogućnosti efikasnijeg povezivanja i osuvremenjivanja prometne infrastrukture, što je jedan od osnovnih preduvjeta za pokretanje novog investicijsko – razvojnog ciklusa s ciljem ostvarivanja snažnijeg gospodarskog rasta.

Upravo s tim ciljem analiziran je i prostorni kontekst u obuhvatu Studije. Nakon detaljne analize važeće prostorno-planske dokumentacije, prije svega Prostornog plana uređenja Splitsko – dalmatinske županije te Prostornog i Generalnog plana uređenja grada Splita i susjednih gradova i općina, stav stručnog tima je da su ti dokumenti na generalnoj razini uvažili, i što je još važnije, rezervirali prostore za buduće intervencije vezane uz osuvremenjivanje prometne infrastrukture.

Studija je ponudila niz konkretnih prijedloga zahvata koje treba pripremiti i realizirati u kontekstu buduće dinamike razvojnih procesa. Ti zahvati razrađeni su u tri razine: kapitalni zahvati, intervencije na lokalnoj razini i dugoročna koncepcijska rješenja sa ciljem očuvanja i rezerviranja koridora za osuvremenjivanje cestovnog, željezničkog, zračnog i pomorskog prometa, te javnog gradskog i prometa u mirovanju.

 • Tri razine studije:

  Kapitalni zahvati

 • Lokalne intervencije

 • Koncepcijska rješenja

Sljedeća referenca

Luka Ploče – Grad Ploče – rekonstrukcija brze ceste i izgradnja spojne ceste