energetika

Elektrana KKE Osijek 500

 • Usluga:Istraživanja, studije i planska dokumentacija / Kontrola kvalitete i laboratorijske usluge / Projektiranje i revizija / Terenski istražni radovi
 • Sektor:Energetika i industrija
 • Vrijednost investicije:
  6,4 milijuna kuna
 • Zemlja:
  Hrvatska
 • Naručitelj:
  HEP

Na projektu KKE Osijek, Institut IGH angažiran je za kompletnu uslugu, sve od idejnog rješenja, idejnog projekta, studije izvodljivosti, studije o utjecaju na okoliš, istražnih radova, separatne studije, svih potrebnih studija, elaborata i zahtjeva, investicijski programa do ishođenja okolišne i lokacijske dozvole.

Postrojenje povećava zadovoljenje energetskih potreba Istočne Hrvatske na gotovo 50 % potreba, dok postojeći proizvodni kapacitet TE-TO Osijek zadovoljava svega 5% tih potreba.

 • Snaga elektrane

  450 MWe

Sljedeća referenca

Autoceste Hrvatska