STUDIJE

CGO Bikarac – ugradnja MBO, Šibenik

 • Usluga:Istraživanja, studije i planska dokumentacija
 • Sektor:Zaštita okoliša
 • Vrijednost investicije:
  26 milijuna EUR
 • Trajanje projekta:
  2012 / 2017
 • Zemlja:
  Hrvatska

Institut IGH angažiran je za uslugu izrade studije o utjecaju na okoliš (SUO) na projektu izgradnje Bikarac – centra za gospodarenje otpadom (CGO) Šibensko – kninske županije, radi izmjene zahvata radi ugradnje mehaničko-biološkog postrojenja za obradu otpada (MBO).

CGO Bikarac ima kapacitet zbrinuti 0,7 M m3 otpada te je predviđeno da pokriva potrebe regije od 250.000 m2.

Direktor Zavoda za hidrotehniku, geotehniku i zaštitu okoliša
Miroslav Blanda

mr.sc., dipl.ing.građ.

Sljedeća referenca

Vjetroelektrana Konavoska brda