Ceste

Brza cesta D1 Solin – Klis – Sinj

 • Usluga:Projektiranje i revizija / Terenski istražni radovi
 • Sektor:Ceste
 • Vrijednost investicije:
  140.000 EUR
 • Trajanje projekta:
  2006 / 2012
 • Zemlja:
  Hrvatska
 • Naručitelj:
  HC

Dodatni geodetski radovi, izrada dodatnih idejnih rješenja i glavnih projekata autobusnih stajališta, idejno rješenje za spojnu cestu od D1 do veza na os 12, priključke gospodarske zone Podi, paralelnih zamjenskih putova, dodatnih traka za skretanje desno, spoja desno-desno na D1, Poljski put Podi-Križice , rekonstrukcije privremenih priključaka, odvodnje vijadukata Majdan, Mravince, Dračevac i Mihovilovići, privremenih retencija, preprojektiranja propusta Klapavica i izvedbenih projekta tunela, te ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola za brzu cestu D1, Solin-Klis-Sinj.

Sljedeća referenca

Grad Split – prometna studija