ŽELJEZNICE

Željeznička pruga Botovo – Zagreb – Rijeka

 • Usluga:Projektiranje i revizija
 • Sektor:Željeznice
 • Vrijednost investicije:
  3,8 mlrd EUR
 • Trajanje projekta:
  2008 / 2018
 • Zemlja:
  Hrvatska

Pozicionirana na Mediteranskom koridoru (ogranak ex Pan-Europskog koridora Vb), željeznički koridor Državna granica s Mađarskom – Botovo – Zagreb – Rijeka spaja granicu Republike Hrvatske s jadranskom morskom lukom u Rijeci. Projekt se odnosi na relaciju dvokolosiječne pruge visoke učinkovitosti od Karlovca do Rijeke u dužini od 160 km (ukupna duljina kroz Hrvatsku je oko 277 km), s produžetkom do lučkog terminala na otoku Krku. Pruga je projektirana za brzine 160 – 200 km/h za putnički i 120 km/h za teretni promet. Na dionici od Karlovca do Rijeke na trasi se nalaze 3 velika željeznička tunela (Vinodol u duljini od 9,3 km, Kapela 2 duljine 14,4 km i Kapela 1 duljine 9,3 km), niz „kraćih“ tunela duljina 4-6 km te niz velikih vijadukata i mostova, uključujući i novi dvokatni most (cesta, željeznica) kopno – otok Krk. Izgradnjom na ovom koridoru, putovanje od Budimpešte do Rijeke bi se svelo na otprilike 2,5 – 3 sata.

IGH je na projektu angažiran za usluge projektiranja i revizije, izradu studija opravdanosti, prometnih studija i studije utjecaja na okoliš, u periodu od 2008. do 2018. godine. Vrijednost ukupne investicije je oko 3,8 milijardi EUR-a, a sektora Zagreb – Rijeka oko 2,4 milijarde EUR-a.

Sljedeća referenca

Željeznička pruga Dugo Selo – Križevci