autoceste

Autoceste Kosovo

 • Usluga:Projektiranje i revizija / Kontrola kvalitete i laboratorijske usluge / Terenski istražni radovi / Istraživanja, studije i planska dokumentacija / Stručni nadzor
 • Sektor:Ceste / Inženjerske građevine
 • Vrijednost investicije:
  825 milijuna EUR
 • Trajanje projekta:
  2010 / 2017
 • Zemlja:
  Kosovo

Mreža autocesta na Kosovu dio je osnovne mreže autocesta jugoistočne Europe, i u tom je kontekstu poznata kao pravac br. 7. U okviru te mreže, ova prometnica povezuje Kosovo i južni Balkan pa tako prema jugu vodi do luke Drač u Albaniji (koridor VIII), a prema sjeveru vodi do Niša te se u Srbiji spaja s paneuropskim koridorom X.

Provjera prijedloga idejnog projekta, razvoj i izrada svih glavnih projekata sa svim detaljima i tehnološkim rješenjima, koordinacija poslova projektiranja i dokumentacije, ugovorom predviđene usluge podrške u vezi s projektiranjem radova, pružanje usluga projektiranja na gradilištu u toku izrade projekata, projektiranje u vezi s premještanjem komunalija, projektiranje u vezi s premještanjem postojećih javnih prometnica neke su od mnogobrojnih usluga koje je Institut IGH pružio na autocestama Kosova.

Dionica autoceste MORINE (granica s Albanijom) – Priština – Merdare (granica sa Srbijom), dio je Route 7 međunarodne mreže cesta JI Europe. Route 7 povezuje Kosovo s lukom Durrës u Albaniji (paneuropski koridor VIII) prema jugu i Nišu u Srbiji (paneuropski koridor X) prema sjeveru. Autocesta predstavlja okosnicu cestovne infrastrukture u zemlji.

IGH je od 2010. do 2013. godine pružao usluge klijentu Bechtel – Enka GP na dionici koja se proteže u duljini od 49,1 kilomeatar autoceste te uključuje idejni i glavni projekt autoceste, uključujući, geotehničke istražne radove, geotehnički projekt i projekt opreme za 49,1 km prometnice (Route 7, od Albanske granice do Prištine).

Također, na dionicama autoceste MORINË – MERDARE 1 i 2: Morine – Prizren te dionici 3: Prizren – Suhareke, predmet ugovora je bio provedba Geotehničkih istražnih radova i Izrada Idejnih, Glavnih i Izvedbenih Geotehničkih projekata u trajanju od 2,5 godine. Dionice 1 i 2: Morine – Prizren; duljina dionice 19.3 km, sa 3 čvorišta gdje su dužine usjeka, zasjeka, nasipa bile preko 6 km, sa usjekom preko 80 m visine u 8 etaža, kao i 5 mostova i vijadukata. Dionica 3: Prizren – Suhareke; duljina dionice 14.8 km, sa jednim čvorištem gdje su dužine usjeka, zasjeka, nasipa bile preko 5 km, kao i 5 mostova i vijadukata.

Od geotehničkih konstrukcija na trasi i objektima valja istaknuti osiguranja pokosa usjeka i zasjeka armiranobetonskim sidrenim i drenažnim sustavima, pilotne armiranobetonske stijene sa geotehničkim sidrima, potporne armiranobetonske zidove visina preko 5 m, gabionske konstrukcije sa zategama i bez njih, drenažne geotehničke konstrukcije raznih tipova, osiguranja građevnih jama za temeljenja objekata, kao i duboka temeljenja objekata na armiranobetonskim grupama pilota.

Kosovo Motorway Project (KMP) je za dionice 1, 2, 3 i 4a proglašen najboljim projektom u kategoriji Ceste/Autoceste od strane ENR 2013 Global Construction Summit. Natjecanje cijeni izvrsnost u gradnji i projektiranju tijekom godine diljem svijeta.

Nastavno na dobru suradnju na Route 7, od 2014. godine rad za istog klijenta nastavljen je i na autocesti Route 6, prema granici Makedonije na dionici PRISTINA-SKOPJE , u ukupnoj uljini dionice od 42 kilometra.

Sljedeća referenca

Hotel Kompas Dubrovnik