AGLOMERACIJE

Aglomeracija Cres i Lošinj

  • Usluga:Projektiranje i revizija
  • Sektor:Hidrotehnika
  • Trajanje projekta:
    2016 / 2017
  • Zemlja:
    Hrvatska

Priprema projektno-studijske dokumentacije i aplikacijskog paketa za sufinanciranje od strane EU za aglomeracije Cres, Martinšćica, Mali Lošinj i Veli Lošinj obuhvaća izradu projektne i studijske dokumentacije za navedene 4 aglomeracije, na osnovu koje će se izgraditi sustavi javne odvodnje otpadnih voda i rekonstruirati vodoopskrbna mreža. Projekt je sufinanciran sredstvima EU (Kohezijski fond) udjelom od 85%, a ukupne je vrijednosti 8,93 milijuna kuna bez PDV-a.

Za dio projekta koji se odnosi na izradu projektne i tehničke dokumentacije angažirani su stručnjaci Instituta IGH.

Sljedeća referenca

GIRANDELLA