QM

Sustavi upravljanja kvalitetom

Vodeći auditor za sustave upravljanja kvalitetom i zaštitom okoliša ( ISO 9001; ISO 14001 )

Ana Kousek

Institut IGH d.d. još 2006. godine prepoznao je potrebu za vođenjem poslovanja u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 i donio stratešku odluku o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom. Među prvim tvrtkama u Republici Hrvatskoj uspostavio je, dokumentirao, implementirao i certificirao sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 čime se povećala kvaliteta usluge, zadovoljstvo krajnjeg korisnika i konkurentnost organizacije.

Institut IGH d.d. je 2009. godine uspostavio i uspješno certificirao sustav prema normi HRN EN ISO:14001 za sustav upravljanja okolišem.Osnovna svrha certifikacije sustava upravljanja okolišem je potpora u zaštiti okoliša i sprečavanju onečišćenja. Instituta IGH d.d.u sklopu Politike kvalitete sustava upravljanja definira i politiku upravljanja okolišem. Politika uključuje opredijeljenost Društva za trajno poboljšavanje sustava i sprečavanje onečišćavanja te usklađivanje s odgovarajućim zakonskim i drugim zahtjevima.

Godine 2020. u skladu sa zahtjevima certifikacije, Institut je napravio tranziciju s norme OHSAS 18001 na normu ISO45001:2018 i time samo pojačao procesni pristup trenutnom sustavu, osnažio važnost managementa te dodatno istakao važnost zaštite na radu i zaštite zdravlja radnika kao dio kulture kompanije.

Cilj sustava je da se, obzirom na građevinsku djelatnost i unatoč nemogućnosti da se u potpunosti uklone, rizici kontroliraju u što većoj mjeri, kako bi spriječili ozljede i obolijevanja osoba koje na bilo koji način rade u ili za Institut IGH.

Sustav se kontinuirano unapređuje kako bi se rizici na mjestima rada smanjili te povećala razina zaštite i sigurnosti djelatnika, što se potom odražava i na sve ostale zainteresirane strane (kooperanti, obitelji djelatnika, uža i šira zajednica i sl.).

Kako bi smanjili potrošnju energije, ali i zaštiti okoliš, te podigli svijest zaposlenika o važnosti očuvanja okoliša Institut IGH d.d. je, uz već postojeće certifikate 2019. godine uspješno završio i certifikaciju prema normi ISO 50001.

Dobivanje ovog certifikata svjedoči o povećavanju energetske učinkovitosti tvrtke, te je stvorena energetska osnovica za praćenje energetske učinkovitosti. Sustav se redovito nadzire, provjerava i poboljšava.

Dokumentacija za download

Politika kvalitete Sustava Upravljanja

573 KB, PDF

Politika Upravljanja Energetskom Učinkovitosti

483 KB, PDF

Certifikat ISO 45001

213 KB, PDF

Certifikat ISO 9001

596 KB, PDF

Certifikat ISO 14001

153 KB, PDF

Certificate-ISO-50001

332 KB, PDF