Potvrdite kvalitetu svojih proizvoda certifkacijom stručnjaka Instituta IGH

IGH podržava usluge nezavisnih tijela IGH CERT i IGH TD te svoje poslovanje odvija u skladu s međunarodnim normama ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001

IGH TD
IGH Cert
QM

EN ISO 9001:2008

QUALITY MANAGEMENT STANDARD

EN ISO 14001:2004

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM STANDARD

OHSAS 18001:2007

OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM STANDARD

ISO 50001

ENERGY MANAGEMENT SYSTEM

10 CFR PART 50 (NPP KRŠKO – SUPPLIER)

IGH IS CURRENTLY IN THE PROCESS OF HARMONIZATION ITS QA SYSTEM WITH 10 CFR PART 50 DEMANDS

IGH IS CURRENTLY IN THE PROCESS OF HARMONIZATION ITS QA SYSTEM WITH 10 CFR PART 50 DEMANDS

NUCLEAR QUALITY ASSURANCE (NQA-1) CERTIFICATION IGH IS CURRENTLY IN THE PROCESS OF HARMONIZATION ITS QA SYSTEM WITH NQR-1

IGH TD

Tehnički Direktor

Igor Džajić

mr.sc., dipl.ing.građ.

INSTITUT IGH d.d. je jedino imenovano Hrvatsko tijelo za tehničko ocjenjivanje (HTTO) u Republici Hrvatskoj, za provedbu ocjenjivanja i izdavanje Hrvatske tehničke ocjene (HTO) za cjelokupno područje građevnih proizvoda.

Imenovanje je provelo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja RH, na temelju članka 45. Zakona o građevnim proizvodima (”Narodne novine” br.76/13, 30/14 i 130/17).
Unutar INSTITUTA IGH d.d. postavljena je organizacijska jedinica IGH TD, koju čine odgovorne osobe imenovane za izradu i izdavanje Hrvatske tehničke ocjene (HTO).

Odgovorna osoba za IGH TD brine se o poštivanju postupka izrade Hrvatski tehničkih ocjena, u skladu sa svim odredbama Zakona.

Dokumentacija za download

IGH Registar

234 KB, PDF

IGH Cert

Zdravko Baršić

mr.sc. dipl.ing.stroj.

IGH Cert pruža usluge certificiranja, odnosno ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava građevnih proizvoda.

U sustavima 1 i 1+, IGH Cert je tijelo za certificiranje proizvoda za radnje izdavanja certifikata o stalnosti svojstava građevnih proizvoda. U sustavu 2+ IGH Cert je tijelo za certificiranje kontrole proizvodnje za provedbu radnji izdavanja certifikata o sukladnosti kontrole tvorničke proizvodnje građevnih proizvoda.

IGH Cert je akreditiran od Hrvatske akreditacijske agencije (HAA) prema normi HRN EN ISO/IEC 17065:2013 za usklađene i neusklađene tehničke specifikacije navedene u Potvrdi o akreditaciji br. 3055 (http://www.akreditacija.hr/registar).

Ovlaštenja za certificiranje dobivena su od Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, da bi za usklađeno područje u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2011. koja propisuje usklađene uvjete trgovanja građevnim proizvodima bila potvrđena prihvaćanjem prijave IGH Cert tijelima EU čime je IGH Cert postalo prijavljeno tijeloNotified body broj NB 2477. Područje ovlaštenja NB 2477 je izlistano na službenim stranicama EU, u sklopu tzv. NANDO baze.

U neusklađenom području, IGH Cert je odobreno tijelo (OT) – Approved body broj 1/05, prema Zakonu o građevnim proizvodima (ZGP) i pripadajućim pravilnicima i tehničkim propisima.
Područje ovlaštenja OT 1/05 izlistano je na stranici Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=14363.

Dokumentacija za download

Procedura Za Pokretanje Certifikacije

170 KB, PDF

IGH Cert Politika Kvalitete

444 KB, PDF

Zahtjev Za Ocjenjivanje I Provjeru Stalnosti Svojstava

73 KB, DOC

Zahtjev Za Izmjenu I Dopunu Certifikata

69 KB, DOC

Pravila 1: Pravila za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava

419 KB, PDF

Pravila 2: Pravila za uporabu certifikata i certifikacijskog simbola

192 KB, PDF

Pravila 3: Dijagram tijeka-procedura OIPSS

363 KB, DOC

Akreditacija_3055

1 MB, PDF

IGH Registar certifikata

3 MB, PDF

Certifikacijske sheme

Zdravko Baršić

mr.sc. dipl.ing.stroj.

IGH Cert certificira građevne proizvode i kontrolu tvorničke proizvodnje prema certifikacijskim shemama za:

Usklađeno područje:

CPR1, CPR 1+, CPR 2+

Neusklađeno područje:

ZGP 1: kanalski poklopci i rešetke EN 124, plastične cijevi EN 12201, plastične cijevi EN 13476, plastične cijevi EN 14364, plastične cijevi EN 15874, plastične cijevi EN 1401, plastične cijevi EN 1451, plastične cijevi EN 1555

ZGP 1+: čelik za armiranje, čelik za prednapinjanje, ljevanoželjezne cijevi, plastične cijevi EN 12201, plastične cijevi EN 1796, plastične cijevi EN 15874, plastične cijevi EN 21003, zasuni i hidranti

ZGP 2+: beton

Dokumentacija za download

CPR 1+ 2020 Rev5

388 KB, PDF

CPR 1 2020 Rev5

533 KB, PDF

CPR 2+2020 Izd5

539 KB, PDF

ZGP 2+2020 Beton EN 206 Izd6

377 KB, PDF

ZGP 1_2020

874 KB, PDF

ZGP 1+ 2020

844 KB, PDF

Dragovoljna certifikacija

Zdravko Baršić

mr.sc. dipl.ing.stroj.

Osim zakonom uređenog dijela, IGH Cert pruža usluge i tzv. dragovoljnog certificiranja.
Dragovoljno certificiranje je postupak certificiranja provedbom radnji predviđenih za sustave 1, 1+ i 2+, u slučaju kada proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik želi certificirati proizvod/proizvodnju u višem (zahtjevnijem) sustavu ocjenjivanja i provjere stalnosti svojstava nego je to predviđeno u tehničkoj specifikaciji i zakonskoj regulativi.

Temeljem dragovoljnog certifikata ne smije se sastaviti Izjava o svojstvima niti proizvod označiti CE ili C oznakom, što je jasno navedeno na samom certifikatu.

Dokumentacija za download

Zahtjev Za Ocjenjivanje I Provjeru Stalnosti Svojstava

75 KB, DOC

Zahtjev Za Uporabu Dragovoljnog Certifikacijskog Simbola

63 KB, DOC

Application Form

75 KB, DOC

Pravila 1 Pravila Za Dragovoljno Potvrđivanje Sukladnosti

293 KB, PDF

Pravila 2: Pravila za Uporabu Dragovoljnog Certifikata i Certifikacijskog Simbola

51 KB, PDF

Pravila 3 Dijagram Tijeka

113 KB, PDF

Registar dragovoljnih certifikata

60 KB, PDF

Sustavi upravljanja kvalitetom

Hrvoslava Vujčić Žorić

prof.soc. i dipl.pov.um.

Institut IGH d.d. još 2006. godine prepoznao je potrebu za vođenjem poslovanja u skladu sa zahtjevima norme HRN EN ISO 9001 i donio stratešku odluku o uvođenju sustava upravljanja kvalitetom. Među prvim tvrtkama u Republici Hrvatskoj uspostavio je, dokumentirao, implementirao i certificirao sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9001 čime se povećala kvaliteta usluge, zadovoljstvo krajnjeg korisnika i konkurentnost organizacije.

Institut IGH d.d. je 2009. godine uspostavio i uspješno certificirao sustav prema normi HRN EN ISO:14001 za sustav upravljanja okolišem.Osnovna svrha certifikacije sustava upravljanja okolišem je potpora u zaštiti okoliša i sprečavanju onečišćenja. Instituta IGH d.d.u sklopu Politike kvalitete sustava upravljanja definira i politiku upravljanja okolišem. Politika uključuje opredijeljenost Društva za trajno poboljšavanje sustava i sprečavanje onečišćavanja te usklađivanje s odgovarajućim zakonskim i drugim zahtjevima.

Sustav upravljanja zaštitom sigurnosti i zdravlja radnika u skladu s normom OHSAS 18001 Institut IGH implementirao je još 2009.g., kada je fokus stavljen na kvalitetno planiranje svih radnih procesa i njegovih dijelova kako bi se prepoznali opasnosti i rizici, zadovoljili zahtjevi nacionalnih propisa kojima ti procesi podliježu.

Cilj sustava je da se, obzirom na građevinsku djelatnost i unatoč nemogućnosti da se u potpunosti uklone, rizici kontroliraju u što većoj mjeri, kako bi spriječili ozljede i obolijevanja osoba koje na bilo koji način rade u ili za Institut IGH.

Sustav se kontinuirano unapređuje kako bi se rizici na mjestima rada smanjili te povećala razina zaštite i sigurnosti djelatnika, što se potom odražava i na sve ostale zainteresirane strane (kooperanti, obitelji djelatnika, uža i šira zajednica i sl.).

Kako bi smanjili potrošnju energije, ali i zaštiti okoliš, te podigli svijest zaposlenika o važnosti očuvanja okoliša Institut IGH d.d. je, uz već postojeće certifikate 2019. godine uspješno završio i certifikaciju prema normi ISO 50001.

Dobivanje ovog certifikata svjedoči o povećavanju energetske učinkovitosti tvrtke, te je stvorena energetska osnovica za praćenje energetske učinkovitosti. Sustav se redovito nadzire, provjerava i poboljšava.

Dokumentacija za download

Politika Kvalitete Sustava Upravljanja

917 KB, PDF

Politika Upravljanja Energetskom Učinkovitosti

483 KB, PDF

Certifikat ISO 50001

410 KB, PDF

Certifikat ISO 14001

143 KB, PDF

Certifikat ISO 9001

596 KB, PDF

Certifikat OHSAS 18001

154 KB, PDF

Laboratoriji IGH

Direktor Zavoda za materijale i konstrukcije

Slaviša Rajič

mr.sc. dipl.ing.građ.

ASME NQA-a i 10CFR50 definiraju zahtjeve za osiguranje kvalitete za rad u nuklearnim postrojenjima.

Za normu HRN EN ISO/IEC 17025 Laboratoriji IGH imaju važeću potvrdu Hrvatske akreditacijske agencije (br. 1043).

„Norma HRN EN ISO/IEC 17025 već dugi niz godina postavlja zahtjeve za osposobljenost laboratorija i primjenjuje se širom svijeta. Prepoznata je u laboratorijskom svijetu kao baza na kojoj laboratoriji temelje svoj sustav upravljanja i procese. Od objavljivanja prvog izdanja 1999.godine, ova se norma nametnula kao jedan standard za sve laboratorije, a broj laboratorija koji je primjenjuju u neprekidnom je porastu. Tome je doprinijela i akreditacija laboratorija jer su tu normu akreditacijska tijela prepoznala kao osnovni dokument koji daje zahtjeve za osposobljenost laboratorija.“ (kopirano sa: http://www.svijet-kvalitete.com/index.php/akreditacija/3823-sto-ocekuje-laboratorije-s-novim-izdanjem-iso-iec-17025)

Prednosti akreditacije prema HRN EN ISO/IEC 17025:
• Povećanje povjerenja kupaca u rezultate laboratorija
• Kupac zna kakvu kvalitetu rezultata može očekivati
• Osiguravanje većeg broja kupaca u laboratoriju
• Bolja konkurentnost laboratorija na tržištu
• Rezultati koje daje laboratorij su međunarodno priznati

Za normu koju definira ASME NQA-a i 10CFR50 važeći je Priručnik u prilogu. IGH je trenutno u postupku evaluacije od strane NE Krško, a pozitivan rezultat evaluacije će biti stavljanje na njihov popis odobrenih partnera.

Dokumentacija za download

Akreditacija 1043

2 MB, PDF

Akreditacija 2070

1 MB, PDF