Osiguravanje stabilnosti i dugoročnog razvoja

IGH već 70 godina uspješno drži poziciju vodeće konzultantske tvrtke za inženjerske usluge iz područja graditeljstva u Hrvatskoj i regiji

NETO PRIHOD 1-6/2021

66.2 mil. kn

1-6/2020: 68.4 mil. kn

Neto rezultat 1-6/2021

- 33.1 mil. kn

1-6/2020: 264.696 kn

Novih ugovora 1-6/2021

54.7 mil. kn

1-6/2020: 100 mil. kn

Operativna DOBIT i operativna MARŽA

11.2 mil.kn

16,9%

1-6/2020: 17.8 mil. kn

Poslovanje Instituta IGH obilježeno je intenzivnim radom na realizaciji postojećih ugovornih obveza i naporima oko ugovaranja novih poslova u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobri poslovni rezultati ostvareni su prvenstveno zahvaljujući stručnosti, znanju i nesebičnom radu naših zaposlenika, što je prepoznato kao ključni razlikovni čimbenik i naša komparativna prednost na sve konkurentnijem domaćem, a posebice stranom tržištu.

Više informacija o cijeni dionica na stranicama Zagrebačke burze

Saznajte više

Zadnja cijena(HRK)

0.00

Financijska Izvješća

Institut IGH d.d. uključen je na službeno tržište Zagrebačke burze od 2008. godine te transparentnim i standardiziranim izvještavanjem doprinosi većem povjerenju i interesu domaćih i inozemnih investitora za dionice poduzeća.

Godišnje izvješće uključuje temeljne financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji. Prema Zakonu o računovodstvu, temeljni financijski izvještaji su izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje. Osim toga, Godišnje izvješće uključuje i nefinancijsko izvješće u skladu s odredbama članka 24.a Zakona o računovodstvu.

Godišnja financijska izvješća IGH potvrđuju se izvješćima neovisnih revizora

Obavijesti

Sukladno načelima transparentnog poslovanja, Institut IGH, d.d. na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije bitne dioničarima poduzeća, klijentima i općoj javnosti.

2022

  2021

   2020

    2018

    2017