Osiguravanje stabilnosti i dugoročnog razvoja

Unatoč izazovima uzrokovanih recesijom, IGH uspjeva zadržati poziciju vodeće konzultantske tvrtke za inženjerske usluge iz područja graditeljstva u Hrvatskoj i regiji

PRIHOD 2017

220 mil.kn

2016:177 mil. kn

Udio inozemnih prihoda

36%

2016:11%

Broj zaposlenih 2017

588

2016:523

EBITDA i EBITDA marža

27 mil.kn

17%

2016:12 mil.kn / 9%

Cijelu 2017., a tako i 2018. godinu obilježili smo intenzivnim radom na realizaciji postojećih ugovornih obveza i naporima oko ugovaranja novih poslova u Hrvatskoj i inozemstvu. Dobri poslovni rezultati ostvareni su prvenstveno zahvaljujući stručnosti, znanju i nesebičnom radu naših zaposlenika, što je prepoznato kao ključni razlikovni čimbenik i naša komparativna prednost na sve konkurentnijem domaćem, a posebice stranom tržištu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Više informacija o cijeni dionica na stranicama Zagrebačke burze

Saznajte više

Zadnja cijena(HRK)

124,00

15.7.2019

4,20%

Financijska Izvješća

Institut IGH d.d. uključen je na službeno tržište Zagrebačke burze od 2008. godine te transparentnim i standardiziranim izvještavanjem već 10 godina doprinosi većem povjerenju i interesu domaćih i inozemnih investitora za dionice poduzeća.

Godišnje izvješće uključuje temeljne financijske izvještaje sastavljene u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji. Prema Zakonu o računovodstvu, temeljni financijski izvještaji su izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje. Osim toga, Godišnje izvješće uključuje i nefinancijsko izvješće u skladu s odredbama članka 24.a Zakona o računovodstvu.

2018

Godišnja financijska izvješća IGH potvrđuju se izvješćima neovisnih revizora

Obavijesti

Sukladno načelima transparentnog poslovanja, Institut IGH, d.d. na svojim mrežnim stranicama objavljuje informacije bitne dioničarima poduzeća, klijentima i općoj javnosti.

2018

2017