AIRPORTS

Zagreb international airport Franjo Tuđman

 • Service:Research, studies and planning documents / Design and review
 • Sector:Airports
 • VALUE OF THE INVESTMENT
  236 mil. eura
 • PROJECT DURATION:
  2011 / 2018
 • COUNTRY:
  Croatia

Projekt novog putničkog terminala Međunarodne zračne luke “Franjo Tuđman” u Zagrebu uspješno je završen 2018. godine, čime je Zagrebu omogućena veza sa značajno većim brojem svjetskih destinacija te povećanje broja putnika u avionskom prometu. Koordinacijom i izradom idejnog, glavnog i izvedbenog projekta, Institut IGH dao je svoj doprinos ovom za Hrvatsku iznimno važnom projektu.

Novi putnički terminal, u oblikovno i funkcionalnom smislu, tlocrtno razlučuje 3 dilatacijske cjeline: glavnu zgradu i linearne strukture prostornih izdanka („pier”-a) lijevo i desno. Ispred zgrade je osam avio mostova koji vode prema uzletno-sletnoj stazi. Glavna se zgrada sastoji od armiranobetonske konstrukcije sa naknadno prednapetim stropnim pločama (prizemlje i tri kata).

Krovna čelična rešetkasta konstrukcija glavne zgrade tipa „Mero„ je valovita ploha dvostruke zakrivljenosti (pozitivne i negativne) koja u svom prednjem dijelu zavija prema pisti tvoreći fasadu, a u produžetku svodove izdanka. Visina vrha čelične krovne konstrukcije varira od +20,00 m do 34,00 m. Lijevi i desni izdanak sastoji se od monolitne armiranobetonske konstrukcije (prizemlje + dva kata). Drugi kat je natkriven cilindričnom krovnom konstrukcijom prostorne čelične rešetke promjenjive visine također tipa „Mero“.

Očekivani godišnji kapacitet putnika u prvoj fazi rada terminala je 5 milijuna, do 8 milijuna u punoj funkcionalnosti, dok mu je bruto površina oko 65.000 m².

Voditeljica projekta
Nina Dražin Lovrec

dipl.ing.građ.

THEY SAID ABOUT THE PROJECT

This is the best example of project implementation to the satisfaction of clients and end users.

Test Testimonial

CEO of Franjo Tuđman International Airport

Next reference

Power plant KKE Osijek 500