Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

Reference
Pregled po objektima
 
Pregled po djelatnostima
 
Poslovna građevina SKY OFFICE ZAGREB

naručitelj:
OFFICIUM PARTNER d.o.o., DALEKOVOD ULAGANJA d.o.o.

godina:2010

     
 

 

 
LOKACIJA: GRAD ZAGREB, RUDEŠ, ULICA MIHANOVIĆA FRANGEŠA
 
OPSEG UGOVORENIH USLUGA: Stručni i financijski nadzor nad izgradnjom
 
INVESTICIJSKA VRIJEDNOST: 598 mil. kuna
 
TRAJANJE PROJEKTA: 2010 – u tijeku
 
Lokacija nove poslovne zgrade nalazi se u zapadnom dijelu grada na križanju Zagrebačke avenije i buduće produžene Vrapčanske ceste. Projektirana građevina smještena je u okolišu poslovnih i višestambenih objekata kolektivne izgradnje.
 
Građevina se definira kao ekskluzivan i reprezentativan poslovni kompleks koji uz poslovno značenje za investitora ima urbanističku važnost za grad Zagreb kao "landmark".
 
Zgrada je projektirana u dva individualna dijela jednake visine s četiri povezane podzemne garažne etaže. Nadzemni dio sastoji se od dva tornja, svaki u tlocrtnom obliku "leće" sa 22 etaže, koje su od 2. do 14. kata povezani. Unutar svake "leće" smještena je vertikalna komunikacijska jezgra s pet dizala i dva stubišta koja direktno povezuje sve katove od podruma do zadnjeg kata.
 
Namjena građevine je poslovna sa pojedinačnim stanovima za poslovne partnere i upravu. Od popratnih sadržaja u tornjevima nalaze se ekskluzivni restoran i bar, vrtovi i terase te apartmani.
 
Nosivu konstrukciju čine armiranobetonska temeljna ploča (debljine 2,6 metara ispod tornjeva), armiranobetonskih stupova i armiranobetonske stropne ploče sa gredom na rubu ploče, armiranobetonskih zidova u području jezgri liftova i stubišta te obodnih armiranobetonskih zidova u podrumskim etažama.
 
Ukupna površina objekta iznosi 73.010 m², od čega na podzemne površine otpada 28.829 m², a na nadzemne 44.181 m². Podzemna garaža objekta raspolaže sa 670 PGM.
 
Predviđeni rok završetka je svibanj 2011. godine.
 
PARTNERI PRI REALIZACIJI UGOVORA:
 
Glavni nadzorni inženjer:
  • GRANDA PROJEKT d.o.o.
 
PODACI ZA KONTAKT:
 
Tel.:  01/612 5607
 
Tel.: 01/612 5932
Foto galerija
 
 
Dokumentacija
 
SKY OFFICE
Adobe PDF

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.