Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

EU projekti
 
EU projekti
INSTITUT IGH nudi sveobuhvatne usluge savjetovanja u pripremi i provedbi projekata sufinanciranih sredstvima Europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova.
Usluge INSTITUTA IGH zasnivaju se na multidisciplinarnom pristupu koji uključuje znanja pripreme i upravljanja infrastrukturnim projektima te znanja relevantna za pripremu i provedbu projekata sufinanciranih ESI fondovima.
IGH svojim klijentima nudi potporu i savjetovanje u pripremi njihovih projekata nudeći usluge stručnjaka iz različitih područja koji će osigurati pripremu visokokvalitetnih i tehnološki zahtjevnih projekata u skladu s pravilima relevantnima za ESI fondove.
Jednako tako, IGH nudi usluge savjetovanja u provedbi projekata s ciljem njihove provedbe sukladno primjenjivoj legislativi, smjernicama i pravilima struke, uz minimiziranje neprihvatljivih troškova i nepravilnosti.
 

INSTITUT IGH je izravno uključen u provedbu projekata financiranih ESI fondovima u Republici Hrvatskoj te projektima financiranima IPA instrumentom i međunarodnim financijskim institucijama u državama korisnicama IPA instrumenta (Bosna i Hercegovina, Srbija, Kosovo, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Turska).

Usluge koje INSTITUT IGH u ovim projektima pruža uključuju tradicionalne usluge projektiranja, izrade studija, analiza i revizija projekata, geotehničkih ispitivanja i elaborata, analiza materijala i konstrukcija, stručnog i investicijskog nadzora i sl., pri čemu su, ovisno o izvoru financiranja, iste nadograđene savjetovanjem u pripremi i provedbi projekata.

Dodatne usluge koje korisnicima ESI fondova pruža INSTITUT IGH:
 

o  Analiza usklađenosti projekata i projektnih ideja sa zahtjevima raspoloživih izvora financiranja

o  Priprema potrebnih studija, analiza i planova (studije izvodljivosti, studije utjecaja na okoliš, energetske studije, analize troškova i koristi, poslovni planovi i sl.)

o   Priprema projektnih aplikacija

o   Razrada troškova i proračuna projekta

o   Izrada plana upravljanja rizicima na projektu

o   Potpora u cjelokupnom procesu prijave projektne ideje

o   Upravljanje portfeljem projekata

o   Upravljanje ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava

o   Nadzor provedbe aktivnosti i ostvarivanja rezultata

o   Savjetovanje u financijskom upravljanju

o   Planiranje, pripremanje i vođenje postupaka javne nabave

o   Promotivne aktivnosti i vidljivost projekta

o   Upravljanje ugovorima o nabavi radova, roba i usluga

o   Upravljanje projektima gradnje

 
 

Svi klijenti i poslovni partneri zainteresirani za suradnju na projektima financiranim ESI fondovima, kao i onima provođenima u državama korisnicama IPA instrumenta, mogu nam se obratiti koristeći slijedeće kontakt podatke:

INSTITUT IGH, d.d.
Odjel za EU fondove i studije
Janka Rakuše 1, 10000 Zagreb, Hrvatska
Tel:        +385 1 612 5986
Faks:     +385 1 612 5394
Elektronička pošta: eu-projekti@igh.hr  

 

Dokumentacija
 
EU FONDOVI I INFRASTRUKTURNI PROJEKTI
Adobe PDF
     

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.