Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

Investicijski projekti
Pregled po objektima
 
Pregled po djelatnostima
 
Most Drava

naručitelj:
Hrvatske autoceste d.o.o.

godina:2015

     
 

GRAĐEVINA: MOST PREKO RIJEKE DRAVE

LOKACIJA: ZAVRŠETAK KORIDORA VC NA SLAVONSKOJ STRANI  I PRIJELAZ U BARANJU  (ZAPADNO OD OSIJEKA ) KOD MJESTA PETRIJEVCI

INVESTITOR: HRVATSKE  AUTOCESTE D. O. O.

USLUGE : IDEJNI, GAVNI, IZVEDBENI PROJEKT I PROJEKT IZVEDENOG STANJA, STRUČNI NADZOR NAD IZGRADNJOM I KONTROLNA ISPITIVANJA

VRIJEDNOST INVESTICIJE :  850 milijuna kuna

TRAJANJE PROJEKTA:  5 GODINA

OPIS PROJEKTA:  

Most preko rijeke Drave kod Osijeka nalazi se na autocesti A5, u mreži međunarodnih pravaca na koridoru Vc, koji spaja Mađarsku (Budimpeštu), s istočnom Hrvatskom (Osijek), Bosnu i Hercegovinu (Sarajevo, Mostar) s lukom Ploče na jugu Hrvatske.

Lokacija je na području predviđenim za akumulaciju, stoga je most dug gotovo 2,5 kilometara. Sklop u glavnom rasponu preko rijeke je ovješeni, s dva pilona i simetričnim rasporedom, s glavnim rasponom veličine 220 metara. Sklop preko korita rijeke ima središnji raspon veličine 220 m, kako bi se zadovoljili uvjeti plovidbe, odnosno osigurao plovni put širine 50 m, visine 5,25 m iznad visokog vodostaja Drave. Preostali dijelovi mosta – inundacijski vijadukti – projektirani su kao prednapeti betonski sklopovi u polumontažnoj izvedbi, karakterističnog raspona od 35 metara.

Glavni rasponski sklop se sastoji od spregnute čelične konstrukcije, dvaju armiranobetonskih pilona i kosih zatega. Središnji sklop ima simetričan raspored, s glavnim rasponom od 220 m i priležećim rasponima od po 100 m. Čelični gredni nosač spregnut je s armiranobetonskom kolničkom pločom, čije su konzole poduprte I-profilima, na svakih 3,33 m odnosno 3 m. Sandučasti nosači su ukrućeni poprečnim nosačima na razmaku od 3 m, a na mjestima prodora zatega u sanduk projektirani su dvostruki poprečni nosači.

Ovješeni sklop sadrži dva armiranobetonska pilona oblikovana kao slovo A, koji su visoki po 75 m i formirani od elemenata pravokutnog poprečnog presjeka. S prednje i stražnje strane svakog pilona su po dva reda od po 10 zatega. Svaki od pilona temeljen je na dvije grupe od po 25 bušenih pilota, promjera 150 cm.

Pristupni vijadukti u inundacijama oslanjaju se na stupišta koja čine parovi stupova okruglog poprečnog presjeka, promjera 1,8 m, koji su također temeljeni na bušenim pilotima. Poprečni presjek rasponskih sklopova pristupnih vijadukata čini po 6 predgotovljenih armiranobetonskih prednapetih nosača T-presjeka, visine 182 cm. Tijekom izvedbe nosači se postavljaju na montažni donji dio naglavne grede. Sklop se monolitizira izvedbom gornjeg dijela naglavnice, koja obuhvaća krajeve nosača, kao i izvedbom kolničke ploče debljine 25 cm, tako da u konačnici odaje dojam monolitne konstrukcije, a očekuje se da se tako i ponaša u eksploataciji.

Most Drava jedan je od najvećih mostova u Republici Hrvatskoj, a u cjelosti su ga projektirali i izveli domaći stručnjaci. Suradnja ostvarena između investitora, projektanta i izvoditelja rezultirala je nekim originalnim tehničkim rješenjima. Krajem 2015. most se nalazi pred dovršenjem.

Foto galerija
 
 

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.