Logo
ENGLISH PYCCKИЙ LinkedIn

Investicijski projekti
Pregled po objektima
 
Pregled po djelatnostima
 
Dubrovnik Radeljević, poslovno-stambeno-garažni kompleks

naručitelj:
Institut IGH d.d.

godina:2011

     
 

 

Poslovno-stambeno-garažni kompleks Radeljević - Libertas smješten unutar centralne zone budućeg šireg poslovnog centra Gruž u Dubrovniku.
Novoplanirani sadržaji na dijelu Radeljević koncentriraju se na sjevernom djelu parcele i mogu se podijeliti u četiri osnovne grupe: hotelsku, trgovačku, stambenu i garažno-servisnu.
Garažno-servisni i skladišni prostori grupirani su u prostorima od podrumskih katova do prizemlja.
Prostor prva tri nadzemna kata namijenjen je prvenstveno hotelskim i trgovačkim sadržajima, te garaži. Na razini prizemlja riješeni su glavni ulazi i vertikalne komunikacije prema hotelskim, trgovačkim i stambenim sadržajima.
Prostori od četvrtog do jedanaestog kata namijenjeni su hotelskim i stambenim sadržajima. Na četvrtoj razini kompleksa nalazi se trg, s kojeg je omogućen ulaz u stambene građevine. Ovaj trg predstavlja uređenu pješačku površinu prvenstveno namijenjenu korisnicima stambenih prostora, te će biti primjereno krajobrazno uređen s dječjim igralištem, zelenim zasjenjenim prostorima s vodenim elementima i šetnicama. U sklopu predviđenog krajobraznog uređenja formirati će se i više zelene barijere prema hotelskim sadržajima na istoj niveleti.
Unutar kompleksa Libertas planira se organizirati tri glavne grupe sadržaja: garažne, trgovačke i stambene. Unutar grupe trgovačkih sadržaja za parcelu Libertas osigurat će se i prostor za gradsku tržnicu. U podrumskim etažama namjerava se organizirati garažne, servisne, te prateće i skladišne sadržaje tržnice. Garažni prostori bit će povezani s garažom na parceli Radeljević i u funkcionalnom smislu činiti cjelinu.
Prostor prve tri nadzemne etaže namijenjen je prvenstveno trgovačkim sadržajima. U sklopu funkcionalne organizacije promatranog prostora osigurat će se i nadzemna komunikacija prema trgovačkim i stambenim prostorima parcele Radeljević, kako bi ukupni kapacitet trgovačkih prostora na obje parcele mogao predstavljati funkcionalnu cjelinu. Preostalih mogućih pet etaža namijenjeno je isključivo stanovanju.
U sklopu projekta nalaze se i dva renesansne zgrade, restaurirane i prilagođene novoj namjeni, ukupne površine 2,400 m2.
 
Osnovni podaci o projektu:
 
Stambena bruto površina 17,200 m2
Poslovna bruto površina 38,000 m2
Garažna parkirna mjesta 1,260
Datuma završetka: Kolovoz 2013
Udaljenost od Starog Grada: 2 km
Udaljenost do aerodroma 20 km
Foto galerija
 
 
Dokumentacija
 
Natječaj za izradu idejnog urbanističko-arhitektonskog rješenja
Adobe PDF

 
       
Mail Intranet Mapa stranice
copyright (c) 2009. Institut IGH d.d. Sva prava pridrĹľana.